Augustów – Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

parafia

Msze Święte:

Niedziela:
7:00
9:00
10:30
12:00
18:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00

Kaplica Pana Jezusa Klęczącego:
Codziennie 17:00

Adres:

Aleja Jana Pawła II 14,16-300 Augustów

strona www

Diecezja: Diecezja ełcka

Dekanat:

Rys historyczny: Parafię erygował Ks. Biskup Wojciech Ziemba, Biskup Ełcki dnia 29 czerwca 1992r. Jesienią 1990r. powstał ośrodek duszpasterski z inicjatywy Biskupa Łomżyńskiego. Ośrodek duszpasterski prowadził ks. Jan Wróblewski. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela została wydzielona z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z chwilą erygowania parafii pw. Św. Jana Chrzciciela pierwszym jej proboszczem został ks. Jan Wróblewski, który przystąpił do budowy kościoła parafialnego i plebanii, i podjęte zadania zrealizował.Wyposażenie świątyni: Świątynia murowana, kryta blachą ocynkowaną. W prezbiterium na osi nawy głó­wnej znajduje się tabernakulum, nad którym jest umiejscowiony Obraz Pana Jezusa Miłosiernego, w strefie Przenajświętszego Sakramentu znajduje się figura św. Jana Chrzciciela i św. Siostry Faustyny; w prezbiterium znajdują się: marmurowy ołtarz ofiarny, marmurowa ambona, marmurowy pulpit w miejscu przewodniczenia oraz sedilia dla przewodniczącego, celebry i asysty; po obu stronach prezbiterium są ustawione jesionowe stalle. W nawach bocznych świątyni zainstalowano mosiężną Drogę Krzyżową autorstwa artysty plastyka Macieja Kauczyńskiego; na fryzie nawy głównej wykonano sgraffito sceny z życia św. Jana Chrzciciela, nad prezbiterium w jego przedniej części umiejscowiono 4,5 m krzyż z Figurą Ukrzyżowanego Pana Jezusa (2 m). W nawie lewej znajduje się Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w nawie pra­wej – Obraz św. Rafała Kalinowskiego; w części przeznaczonej dla wiernych znaj­dują się 4 konfesjonały (po 2 w każdej nawie), w nawie głównej 2 rzędy ławek, w nawach bocznych po 1 rzędzie ławek – wszystko wykonane w drewnie jesionowym.Na stopniu komunijnym po lewej stronie świątyni umiejscowiono chrzcielnicę z mar­muru z pokrywą mosiężną z elementem chrztu Pana Jezusa w Jordanie. W strefie przykościelnej po lewej stronie świątyni znajduje się Grota z Figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, natomiast po prawej stronie głównego wejścia do świątyni umiejscowiono Pomnik Sybiraków Deportowanych z Ziemi Augustowskiej – Pomnik Polskiej Golgoty Wschodu.Odpusty:  Świętego Jana Chrzciciela – 24 czerwca, Świętego Rafała Kalinows­kiego – 20 listopadaKsięgi parafialne: od 1991, kronika parafialna od 1990Telefon: 734 686 050

Mapa