Będzin, Parafia pw. Świętej Trójcy

parafia

Informacje na temat Będzin, Parafia pw. Świętej Trójcy

Diecezja: Diecezja sosnowiecka

BĘDZIN
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY
UL. PLEBAŃSKA 2
42 – 500 BĘDZIN
TEL: 32 267 39 85

< alt="" src="/files/images/DSCF7360.JPG" style="width: 1600px; height: 1059px;"/>
FOTO: ks. Przemysław Lech

Liczba mieszkańców: 3 670

Rys historyczny:

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pw. Świętej Trójcy w Będzinie pochodzi z 1308 r., a potwierdzeniem tego jest dokument wymieniający plebana będzińskiego Goćwina występującego w procesie przeciwko biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie. Niewątpliwie parafia istniała wcześniej. Najstarsza pisana wzmianka o Będzinie pochodzi z 1301 r. i wymienia sołtysa wsi, Stanisława. Znany jest też, datowany na 1358 r., przywilej lokacyjny Kazimierza Wielkiego oraz pochodzące z 1434 r., m.in. porozumienie w sprawie zwalczania nadgranicznych rabusiów, zawarte pomiędzy Panami śląskimi – książętami: opolskim Bernardem, raciborskim Mikołajem, cieszyńskim Wacławem i oświęcimskim Wacławem i krakowskimi – biskupem Zbigniewem Oleśnickim oraz kasztelanem i starostą krakowskim Mikołajem z Michałowa.

Murowany kościół, wybudowany ok. 1364 r. w obrębie grodu obronnego, pierwotnie posiadał cechy gotyckie, a w wyniku rozbudowy nabrał cech barokowych. W II połowie XVI w. świątynia została przejęta przez Arian za sprawą kasztelana będzińskiego Jana Firleja. W tym okresie wierni gromadzili się w wybudowanej drewnianej kaplicy pw. św. Tomasza Becketa, usytuowanej poza murami miasta. W XVIII w. wzniesiono na jego miejscu murowany kościół. Powstał on z inicjatywy będzińskiego proboszcza ks. Wawrzyńca Hachulskiego, przy pomocy finansowej hrabiego Edwarda Raczyńskiego, a przebudowano go w 1834 r. staraniem ks. Piotra Spiry.

Świątynia parafialna, ograbiona i spalona w czasie najazdu Szwedów oraz wielokrotnie rozbudowywana, została zwrócona katolikom. W XVIII w. z fundacji rodu Mieroszewskich z Gzichowa dobudowano kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej, a w XIX w. z inicjatywy ks. Leopolda Dobrzańskiego kaplicę Serca Jezusowego, nową zakrystię i tzw. „babiniec”.

We wnętrzu na uwagę zasługuje barokowe wyposażenie, w tym m.in. ołtarz główny z obrazem „Święta Trójca” autorstwa Michała Stachowicza. Na balustradzie chóru muzycznego można podziwiać odtworzone w 2011 r. zaginione portrety Wojciecha i Doroty Mieroszewskich. W latach 2013-2015 świątynia przeszła generalny remont mający uchronić ją przed osunięciem się ze wzgórza zamkowego oraz naprawić spękane i zniszczone mury. Był on także wstępem do przywrócenia świątyni wyglądu, jaki posiadała po zakończeniu rozbudowy w XIX wieku. Póki co docelowa ornamentyka ścian wykonana została w jednej z kaplic bocznych, a wkrótce rozpoczną się prace nad malaturą pozostałej części świątyni. Podczas remontu odkryto także wiele fragmentów starej polichromii (we wszystkich częściach kościoła) oraz XIX-wiecznej posadzki, która została wyeksponowana w prezbiterium.

Do parafii należą:

Ulice: 11 Listopada (od skrzyżowania z ulicą Jasną do ul. Kołłątaja), Browarna, Brzozowicka, Czeladzka, Góra Zamkowa, Górna, Grobla. Jasna, Joselewicza Berka, Kamienne Schodki, Kochanowskiego, Kołłątaja nr 12-52 i 55-57. Małachowskiego nr 2-28 i 1-19, Modrzejowska nr 2-48, 1-59, Moniuszki, Piłsudskiego nr 2-16, 1-19, Plac 3 Maja, Plac Kazimierza Wielkiego, Plebańska, Podzamcze, Podwale, Polna. Potockiego, Reja, Rybna, Rybny Rynek, Sączewskiego, Sierakowskiego, Spokojna, Sportowa, Gzichowska, Teatralna, Tuwima, Zamkowa, Zawale, Żeleńskiego Boya.

Święto patronalne (odpust parafialny):

Najświętszej Trójcy

Msze święte:

W niedzielę i święta godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00 (od X do II 17.00), w wakacje godz.: 9.00, 11.00 i 18.00

W dni powszednie godz.: 7.00, 18.00 (w październiku 17.30, od XI do II 17.00), w wakacje godz.: 18.00

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Andrzej Stępień

Wikariusze: ks. Łukasz Wawrzyniak

Rezydent: ks. Paweł Rozpiątkowski (ekonom Kurii Diecezjalnej)

Poprzedni proboszczowie:

ks. Goćwin, ks. Wojciech Januszkiewicz, ks. Andrzej Dudkiewicz, ks. Stanisław Grygrewicz, ks. Jan Kotulecki, ks. Wojciech Ciołkiewicz, ks. Wojciech Piolkiewicz, ks. Jakub Sobczykiewicz, ks. Józef Uniszowski, ks. Michał Kwiatkowski, ks. Stefan Rokossowski, ks. Wawrzyniec Hachulski, ks. Piotr Spira, ks. Tomasz Łatkiewicz, ks. Franciszek Wiśniewski, ks. Antoni Witmański, ks. Ludwik Czerniański, ks. Leopold Dobrzański, ks. Teodor Czerwiński, ks. Jan Kubicki, ks. Andrzej Hołociński, ks. Aleksander Bubel, ks. Bronisław Piasecki, ks. Antoni Zimniak, ks. Tadeusz Peche, ks. Mieczysław Zawadzki, ks. Wacław Wiciński, ks. Kazimierz Szwarlik

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

ks. Marian Duda, ks. Grzegorz Maciejewski, ks. Włodzimierz Skoczny, ks. Antoni Mańka, ks. Krzysztof Błaszkiewicz, ks. Donat Manterys, s. Barbara Duda (nazaretanka)

Kapłani pochowani na cmentarzu przynależącym do parafii:

ks. Wawrzyniec Hachulski, ks. Piotr Spira, ks. Leopold Dobrzański, ks. Jan Śmietana, ks. Mirosław Kowalski, ks. Mieczysław Zawadzki, ks. Kazimierz Szwarlik, ks. Tadeusz Peche, ks. Marian Wieczorek, ks. Krzysztof Turski, ks. Tadeusz Mańka

Strona internetowa parafii: www.parafia.bedzin.pl

 

 źródło: https://diecezja.sosnowiec.pl/100,bedzin,-parafia-pw.-swietej-trojcy

Rekomendowane artykuły