Czym jest sakrament bierzmowania?

czym jest sakrament bierzmowania

Bierzmowanie to jeden z najważniejszych sakramentów, który jest swego rodzaju znakiem łaski i przyjmuje się go w okresie dorastania, m.in. po Pierwszej Komunii Świętej. Nie da się ukryć, że bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia i jest jednym z głównych etapów tzw. inicjacji chrześcijańskiej. Uznaje się, że bierzmowanie jest również udzieleniem daru Ducha Świętego, dlatego też do tego sakramentu należy podejść z należytą powagą oraz dojrzałością.

Co to jest bierzmowanie?

Nie każdy zdaje sobie do końca sprawę z tego, co to jest bierzmowanie i na czym tak właściwie polega ten sakrament. Bierzmowanie ma za zadanie zacieśnić więzi osoby wierzącej z Chrystusem oraz Kościołem. Jednocześnie osoby bierzmowane uzyskują moc Ducha Świętego i mogą liczyć na mocniejszą wiarę oraz jej szerzenie przy pomocy słowa lub uczynku. Bierzmowanie to szczególny sakrament, obok którego nie powinno się przechodzić obojętnie, ponieważ jest dowodem wyznawanej wiary i znacząco zbliża człowieka do Boga.

Co daje bierzmowanie?

W tym miejscu należałoby się zastanowić m.in. nad tym, co daje bierzmowanie? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale omawiany sakrament niesie za sobą wiele dobrego, a konkretniej:

 • zacieśnienie relacji/więzi z Bogiem,
 • umocnienie w wyznawanej wierze,
 • udoskonalenie łaski Chrztu Świętego,
 • nawiązanie szczególnej relacji z Duchem Świętym,
 • pomoc w świadczeniu o wyznawanej wierze chrześcijańskiej (słowem lub uczynkiem).

Zastanawiając się nad tym, czym jest sakrament bierzmowania, warto rozpocząć od przeanalizowania swojej wiary. Jeśli ktoś chce ją stale pogłębiać i żyć w zgodzie z Chrystusem, przyjęcie tego sakramentu będzie dla takiej osoby jak najbardziej naturalne i oczywiste.

Kto udziela bierzmowania?

Mając już pełną świadomość tego, co to jest sakrament bierzmowania, można przejść do przestudiowania wielu innych ciekawych rzeczy, a mianowicie np. tego, kto udziela sakramentu bierzmowania? Odpowiedzialny za to jest biskup lub też w szczególnych przypadkach biskup wyznacza do tego kapłana. Dlaczego tak się dzieje? Z jednego prostego powodu – udzielenie sakramentu bierzmowania przez biskupa świadczy o tym, jak ważny jest to sakrament i jak szczególną więź osoba bierzmowana buduje w danym momencie z Kościołem oraz Bogiem.

Jak wygląda bierzmowanie?

Wiedząc już kto udziela bierzmowania, najwyższa pora przejść do przedstawienia informacji na temat tego, jak wygląda bierzmowanie. Nie jest to zbyt skomplikowane, ponieważ całość składa się z kilku etapów:

 • na samym początku dochodzi do pobłogosławienia zebranych wiernych, wspólnej modlitwy oraz odczytania Ewangelii,
 • następnie rozpoczyna się sakrament bierzmowania (przedstawienie kandydatów oraz kandydatek),
 • trzecim etapem jest homilia (wyjaśnienie czym jest udzielany sakrament),
 • następnie dochodzi do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i głębokiego wyznania wiary,
 • piątym etapem jest wyłożenie rąk przez biskupa,
 • kolejnym krokiem jest przejście do namaszczenia kandydatek oraz kandydatów krzyżmem (świadek kładzie wtedy prawą rękę na ramieniu osoby bierzmowanej, a kandydaci i kandydatki wskazują przyjmowane imię),
 • sakrament bierzmowania kończy się modlitwą, liturgią, obrzędami końcowymi oraz życzeniami.

Najważniejsze jest to, aby brać udział w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania, dzięki czemu kandydaci oraz kandydatki nie popełnią podczas ceremonii żadnego błędu i będą wiedzieć, jak mają się zachować w poszczególnych momentach.

Ile trwa bierzmowanie?

Warto zadać sobie jeszcze jedno podstawowe pytanie, a mianowicie ile trwa bierzmowanie? Zwykle przyjęcie tego sakramentu zajmuje około 2 godzin. Przydałoby się też wiedzieć, kiedy jest bierzmowanie? Ten sakrament przyjmuje się raz w życiu. W Kościele rzymskokatolickim pomiędzy 14. a 18. rokiem życia, zazwyczaj tuż przed zakończeniem ósmej klasy szkoły podstawowej.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *