Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego

parafia

Informacje na temat Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego

Diecezja: Diecezja sosnowiecka

DĄBROWA GÓRNICZA-GOŁONÓG
PARAFIA PW. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
UL. KOŚCIELNA 20
41 – 306 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL. + 48 32 261 76 70, fax. + 48 32 260 40 70
e-mail: dabrowag@franciszkanie.pl

< alt="" src="/files/images/1 antoni glg na strone diec sosn__c gora.jpg" style="width: 1463px; height: 1200px;"/>

Liczba mieszkańców: 10.038

Rys historyczny:

Parafia pw. św. Antoniego z Padwy została ustanowiona 8 lipca 1675 r. przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. Pierwotny kościół, wybudowany w latach 1675-1678, był murowany, jednonawowy. Posiadał dwa ołtarze. Konsekrował go 17 września 1678 r. w/w biskup krakowski. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana, m.in. w 1753 r., kiedy z inicjatywy ks. Jakuba Kapuścińskiego i biskupa krakowskiego Andrzeja Załuskiego dobudowano okazałą wieżę oraz w latach 1889-1890, gdy staraniem ks. Tadeusza Konarskiego dobudowano nawy boczne i rozbudowano prezbiterium. Rekonsekracji kościoła dokonał biskup kielecki Tomasz Kuliński 26 maja 1892 r.

15 sierpnia 1951 r. biskup częstochowski powierzył administrację parafią Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) krakowskiej Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię, którzy z dniem  1  września  1951 r. objęli duszpasterstwo w parafii. 13 czerwca 1994 r. biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB przekazał parafię na stałe Franciszkanom.

Szczególnie czczony jest tu św. Antoni z Padwy. Jego kult trwa nieprzerwanie od roku 1721, kiedy  wybudowany został trzeci ołtarz ku jego czci. Z tej racji 13 czerwca 1997 r. biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB erygował sanktuarium św. Antoniego z Padwy. We wnętrzu na uwagę zasługuje m.in. neorenesansowe wyposażenie wykonane w większości przez Stanisława Langmana oraz dekoracja malarska ścian i sklepień wykonana w latach 1889-1892 przez Piotra Nizińskiego.

Do parafii należą:

Ulice: Al. Piłsudskiego nr 31, 33, 70-99. Bema, Bratków, Cieszkowskiego, Działki, Dzieci Września, Franciszkańska, Jaskrów, Kasprzaka nr 2 i 4, Kościelna, Krasickiego, Kwiatkowskiego, Laski, Łączna, Piecucha, Pogoria, III Powstania Śląskiego nr 1, 2, 3, 4, 7, Prusa, Sadowa, Storczyków, Swobodna, Szenwalda, Szewców, Szulca, Spisaka, Tiereszkowej, Tworzeń, Tysiąclecia nr 1,3, 5, Wybickiego , Zaplecze

Kaplice:

Kaplica w domu Zakonnym Braci Mniejszych Konwentualnych

Dom zakonny:

Klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie), 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościelna 20

Święto patronalne (odpust parafialny):

13 czerwca – św. Antoniego z Padwy

8 września – Narodzenie NMP

Msze święte:

W niedziele i święta godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00

W dni powszednie godz.: 8.00, 18.00

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz i gwardian: o. Sebastian Tracz OFMConv.

Ekonom: o. Jacek Bielecki OFMConv.

Wikariusz: o. Piotr Wojnowski OFMConv.

Duszpasterze: o. Adam Kruk OFMConv., o. Roman Janusz OFMConv., o. Krzysztof Kościelniak OFMConv.

Poprzedni proboszczowie od 1951 r.:

o. Apolinary Sebastian Uchman OFMConv., o. Ignacy Kazimierz Mucha OFMConv., o. Wiesław Jakub Pelc OFMConv., o. Cyryl Jan Nastalski OFMConv., o. Bogumił Władysław Stachowicz OFMConv., o. Marek Jan Hałambiec OFMConv., o. Dominik Jan Barcik OFMConv., o. Salezy Stanisław Kucharski OFMConv., o. Anicet Józef Sajek OFMConv., o. Zbigniew Roch Wojnar OFMConv., o. Sykstus Jan Koniarz OFMConv., o. Zenon Szuty OFMConv., o. Witold Kuźma OFMConv., o. Radosław Kramarski OFMConv.

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

bp Jerzy Maculewicz OFMConv., o. Sylwester Miecznik OFMConv., o. Mateusz Micek OFMConv., o. Grzegorz Romański OFMConv., o. Michał Mordziałek OFMConv., o. Tomasz Mordziałek OSPPE, o. Witold Kuźma OFMConv.

Strona internetowa parafii: www.dabrowa.franciszkanie.pl

< alt="" src="/files/images/2 antoni glg na strone diec sosn __dół.jpg" style="width: 1600px; height: 1063px;"/>

 źródło: https://diecezja.sosnowiec.pl/135,dabrowa-gornicza-golonog,-parafia-pw.-sw.-antoniego-padewskiego

Rekomendowane artykuły