Dekanat bielański

dekanat

Dekanat bielański – jeden z 25 dekanatów rzymskokatolickich archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej.

Metropolia: Metropolia warszawska
Diecezja: Archidiecezja warszawska
Dziekan: Ksiądz prałat dr Krzysztof Kosk
Wicedziekan: Ksiądz prałat Bohdan Leszczewicz
Ojciec duchowny: Ksiądz Wojciech Janyga
Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Bartosz Kuczmarski

Parafie należące do dekanatu

Rekomendowane artykuły