Dekanat Ropa

dekanat

Dekanat Ropa (dekanat ropski) − dekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej, powstał na mocy Dekretu 1 listopada 1998 roku wyłączając kilka parafii (w tym parafia Ropa) z dekanatu Grybów ze względu na dużą odległość parafii, względy duszpasterskie współpracę kapłanów w dekanacie, na mocy kan. 374 § 2 KPK, ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc oraz ks. kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie dr Karol Dziubaczka, dokonali reorganizacji dekanatu grybowskiego, ustanawiając nowy dekanat Ropa[1].

Metropolia: Metropolia krakowska

Diecezja: Diecezja tarnowska

Parafie należące do dekanatu

Rekomendowane artykuły