Dekanat śródmiejski

dekanat

Dekanat śródmiejski – jeden z 25 dekanatów rzymskokatolickich archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej.

Metropolia: Metropolia warszawska
Diecezja: Archidiecezja warszawska
Dziekan: Ksiądz prałat Robert Strzemieczny
Wicedziekan: Ksiądz kanonik dr Piotr Waleńdzik
Ojciec duchowny: Ojciec Jakub Popowicz
Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Paweł Wojciechowski

Parafie należące do dekanatu

Rekomendowane artykuły