Dekanat staromiejski

dekanat

Dekanat staromiejski – jeden z 25 dekanatów rzymskokatolickich archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej.

Metropolia: Metropolia warszawska
Diecezja: Archidiecezja warszawska
Dziekan: Ksiądz Adam Petakiewicz
Wicedziekan: Ksiądz Bartosz Pikul CM
Ojciec duchowny: Ojciec Albert Krzysztof Oksiędzki OSPPE
Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Łukasz Gałązka

Parafie należące do dekanatu

Rekomendowane artykuły