Dekanat ursuski

dekanat

Dekanat ursuski – jeden z 25 dekanatów rzymskokatolickich archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej.

Metropolia: Metropolia warszawska
Diecezja: Archidiecezja warszawska
Dziekan: Ksiądz kanonik Dariusz Kuczyński
Wicedziekan: Ksiądz kanonik Zygmunt Niewęgłowski
Ojciec duchowny: Ksiądz Karol Tomczak MS
Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Paweł Sobociński

Parafie należące do dekanatu

Rekomendowane artykuły