Dekanat warecki

dekanat

Dekanat warecki – jeden z 25 dekanatów rzymskokatolickich archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej.

Metropolia: Metropolia warszawska
Diecezja: Archidiecezja warszawska
Dziekan: Ksiądz kanonik Sławomir Gocałek
Wicedziekan: Ksiądz Wojciech Piórko
Ojciec duchowny: Ksiądz Paweł Witkowski
Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Tomasz Kołodziejski

Parafie należące do dekanatu

Rekomendowane artykuły