Dłużec, Parafia pw. św. Mikołaja

parafia

Informacje na temat Dłużec, Parafia pw. św. Mikołaja

Diecezja: Diecezja sosnowiecka

DŁUŻEC
PARAFIA PW. ŚW. MIKOŁAJA
DŁUŻEC 44
32 – 340 WOLBROM
TEL. 32 644 70 44

Liczba mieszkańców: 975

Rys historyczny:

Parafia pw. Mikołaja w Dłużcu została ustanowiona 19 kwietnia 1921 r. przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego.

Pierwszą informację o istnieniu parafii znajdujemy w wykazie świętopietrza z 1325 r. Prawdopodobnie pierwszy kościół (murowany) został wzniesiony wraz z lokacją wsi i przetrwał ponad trzysta lat. Kolejny został wybudowany przed 1628 r. Obecny (drewniany) z 1780 r., ufundowany został przez starościnę wolbromską Urszulę z Morsztynów Rawicz Dembińską i poświęcony 4 grudnia 1781 r. przez dziekana wolbromskiego ks. Kocimskiego. Od momentu zainstalowania w 1633 r. przy kościele w Wolbromiu, przybyłych z Krakowa, Kanoników Regularnych, świątynia w Dłużcu stała się z parafialnej filialną. Taki stan przetrwał do momentu utworzenia parafii w 1921 r.

Świątynia jest jednonawową budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej, z prosto zamkniętym prezbiterium i umieszczoną za nim niższą zakrystią. Nad wejściem wznosi się wieża konstrukcji słupowej, a nad całością obiektu góruje sygnaturka zwieńczona krzyżem.

We wnętrzu na uwagę zasługują m.in. trzy ołtarze – jeden o cechach gotyckich z XVI w. i dwa późnorenesansowe z XVII w., kwatery gotyckiego tryptyku z przedstawieniami świętych, obraz Matki Bożej w typie tzw. Salus Populi Romani (Wybawienie Ludu Rzymskiego) z ołtarza głównego, figury: św. Mikołaja i niezidentyfikowanych świętych niewiast, Chrystusa Bolesnego oraz św. Marii Magdaleny i Dzieciątka Jezus.

Do parafii należą:

Miejscowości: Dłużec, Lgota Wolbromska

Święto patronalne (odpust parafialny):

6 grudnia – św. Mikołaja

10 sierpnia – św. Wawrzyńca – niedziela po uroczystości

Msze święte:

Msze święte w niedziele i święta: 8.30, 11.00, 16.00

W dni powszednie:18.00 (zimą 17.00)

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Andrzej Michniewski

Poprzedni proboszczowie:

ks. Jan Nazarewicz, ks. Tomasz Knap, ks. Jan Danielewicz, ks. Stefan Cichoń, ks. Józef Sosnowski, ks. Franciszek Hołdyk, ks. Antoni Drygas, ks. Stefan Laudański, ks. Wojciech Kupczyński, ks. Roman Duda, ks. Stanisław Klocek, ks. Jan Studnicki, ks. Witold Świąder, ks. Zygmunt Paszewski

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

ks. Paweł Chat, ks. Piotr Ogonek, ks. Edward Chat, ks. Władysław Haberka, ks. Stanisław Cebo, ks. Marian Paulewicz, ks. Stanisław Pasich, ks. Dariusz Karoń, s. Eugenia Rupka, s. Marcjanna Posełek

Strona internetowa parafii: www.parafiadluzec.pl

< alt="" src="/files/images/dluec4.jpg" style="width: 267px; height: 400px;"/>

 źródło: https://diecezja.sosnowiec.pl/146,dluzec,-parafia-pw.-sw.-mikolaja

Rekomendowane artykuły