Janówka – Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

parafia

Msze Święte:

8:00
10:00
12:00w dni powszednie: 7:30; 17:00

Adres:

Janówka 50, 16 – 300 Augustów

strona www

Diecezja: Diecezja ełcka

Dekanat:

Rys historyczny: W 1604 r. był już folwark Janówka i ośrodek duszpasterski. W 1623 r. z fundacji królowej Bony wybudowano pierwszy drewniany kościół pw. św. Anny. Parafię erygowano w 1628 r. – fundacja Stanisława Rudomina – p.w. Zwiastowania NMP. Drewniany kościół przetrwał do wzniesienia w 1908 r. obecnego (bowiem w 1848 r. określono go jako „przeszło lat dwieście wybudowany”). Nowy kościół murowany p.w. Zwiastowania NMP zbudowano staraniem ks. Jana Lenkowskiego. Konsekrowany 30.08.1921 r. przez bpa sufragana sejneńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. W 1941 r. częściowo zniszczony przez działania wojenne, w 1950 r. odbudowany przez ks. Skomoroszko.
Wyposażenie kościoła: Kościół jednonawowy, w stylu neogotyckim, wymiary: dł. 40 m, szer. lim, wys. Do sklepienia 12 m., główna wieża 40 m. W kościele są 4 ołtarze wykonane w dębie. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Zwiastowania NMP i scena Ukrzyżowania, a po bokach stoją figury św. Stanisława BM i św. Kazimierza. Ołtarze boczne posiadają wezwanie MB Częstochowskiej, św. Anny i św. Józefa.
Odpusty: Zwiastowanie NMP – 25 kwietnia, św. Stanisława BM – 8 maja, św. Jana Chrzciciela – na uroczysku św. miejsce – 24 czerwca, św. Anny – 26 lipca, MB Różańcowej – 7 października.
Księgi parafialne: od 1850 r., kronika parafialna – od 2005 r.
Telefon: (087) 644 93 24

Mapa