Jerzmanowice, Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

parafia

Informacje na temat Jerzmanowice, Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

Diecezja: Diecezja sosnowiecka

JERZMANOWICE
PARAFIA PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
UL. KOŚCIELNA 6
32 – 048 JERZMANOWICE
TEL. 12 389 59 39

< alt="" src="/files/images/jerzmanowice1.jpg" style="width: 800px; height: 533px;"/>

Liczba mieszkańców: 3 012

Rys historyczny:

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach została ustanowiona prawdopodobnie w 1338 r.

Do momentu wybudowania obecnego kościoła kult sprawowano pierwotnie w drewnianej świątyni wzniesionej w 1338 r. a następnie murowanej pochodzącej z lat 1827-1830. Po jej powiększeniu i przebudowie w 1876 uroczystego poświęcenia (konsekracji) 21 czerwca 1884r. dokonał biskup kielecki Tomasz Kuliński

Na terenie parafii znajduje się kościół (pierwotnie szpitalny) pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowany z fundacji Jana Groczyńskiego z 1696 r. na pamiątkę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Jednonawowa świątynia, od strony południowej zamknięta półkolistym prezbiterium i zakrystią od strony zachodniej, posiada barokowe wyposażenie. Trwa renowacja kaplicy, jej elewacji oraz wyposażenia.

We wnętrzu kościoła parafialnego na uwagę zasługuje m.in. obraz Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja Ap. namalowany przez Bolesława Rutkowskiego, dekoracja malarska autorstwa Janusza Łęgowskiego, która zastąpiła wcześniejszą wykonaną przez Jerzego Nowosielskiego oraz barokowo-klasycystyczne ołtarze. W świątyni znajdują organy zbudowane w XIX w. prawdopodobnie przez Antoniego Sapalskiego.

Również na terenie parafii wybudowano kaplicę filialną pw. Zesłania Ducha Świętego w Łazach i kaplicę filialną pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gotkowicach.

Do parafii należą:

Miejscowości: Gotkowice, Jerzmanowice, Jerzmanowice Kolonia Zachodnia, Wschodnia od Szklar, Łazy

Kościoły i kaplice filialne:

Kościół (pierwotnie szpitalny) pw. św. Jana Chrzciciela

Kaplica pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gotkowicach

Kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego w Łazach

Święto patronalne (odpust parafialny):

24 sierpnia – św. Bartłomieja Ap.

24 czerwca – Narodzenie św. Jana Chrzciciela (kościół szpitalny)

W Gotkowicach: 29 czerwca – św. Apostołów Piotra i Pawła

W Łazach: Zesłanie Ducha Świętego

Msze święte:

W niedziele i święta godz.: 7.45, 9.00 (Łazy), 10.00, 12.00, 14.30 (Gotkowice), 16.00

W dni powszednie godz.: 7.00, 17.00

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Kazimierz Szczęsny

Wikariusz: ks. Rafał Mosoń

Poprzedni proboszczowie:

ks. Feliks Krasiński, ks. Stanisław Kitecki, ks. Kawiński, ks. Wojciech Zagacki, ks. Wojciech Franciszek Indecki, ks. Jan Tymiński, ks. Mateusz Jałowiński, ks. Marcin Talarski, ks. Ignacy Kopiński, ks. Stanisław Zwolski, ks. Mateusz Kluba, ks. Piotr Szczepańczyk, ks. Wojciech Kamiński, ks. Franciszek Nowakowski, ks. Jan Grabusiński, ks. Zygmunt Boratyński, ks. Józef Jędrychowski, Jan Rachtan, ks. Henryk Wieśniak, ks. Józef Krzykawski, ks. Andrzej Ciesielski

 źródło: https://diecezja.sosnowiec.pl/169,jerzmanowice,-parafia-pw.-sw.-bartlomieja-apostola

Rekomendowane artykuły