Małkinia – Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. została erygowana 3.12.1989 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza w granicach istniejącego samodzielnego ośrodka duszpasterskiego, ustanowionego 3.06.1987 r. przy drewnianej tymczasowej kaplicy. Parafia powstała z terytorium parafii pw. Najśw. Serca Jezusowego w Małkini.

07-320 MAŁKINIA GÓRNA, ul. Nurska 67
gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
e-mail: malkinia.npa@diecezja.lomza.pl

Diecezja: Diecezja łomżyńska

Dekanat:
Dekanat Ostrowski Wniebowzięcia NMP

Msze święte


Ks. Michał KOWALCZYK

Ks. Wojciech UŚCIŃSKI

Dekanat Ostrowski Wniebowzięcia NMP – więcej informacji o parafii


Obszar administracyjny

Małkinia Górna – ulice: W. Biegańskiego, Chopina, Cicha, Jana Pawła II,
J. Kochanowskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, M. Konopnickiej,
M. Kopernika, Leśna, Lipowa, 11 Listopada, A. Mickiewicza, Nadbużna,
Nurska, Przedszkolna, H. Sienkiewicza, 15 Sierpnia, M.C. Skłodowskiej,
J. Słowackiego, W. Witosa, A. Wilczyńskiego, S. Wyspiańskiego,
Kard. S. Wyszyńskiego, S. Żeromskiego;
Rostki Piotrowice (3), Rostki Wielkie (1), Zawisty Nadbużne (0,1),
Zawisty Podleśne (2)

Rekomendowane artykuły