Nabożeństwo różańcowe – jaką litanię odmawia się w październiku?

Nabożeństwo różańcowe

Pomimo ze nabożeństwa różańcowe to relatywnie popularny termin, to wiele osób po dziś dzień nie wie, jakie są ich główne założenia. Szczególnie wyjątkowym okresem dla wszystkich wierzących osób jest październik, kiedy to odbywają się jedne z najważniejszych nabożeństw w ciągu roku. Co warto o nich wiedzieć?

Nabożeństwo różańcowe – historia

Nabożeństwo różańcowe to jeden z najważniejszych elementów życia wszystkich katolików. O ważności modlitwy różańcowej mówiła sama Matka Boża, która uważała ją za jedną z podstaw wiary. Początków nabożeństw różańcowych należy upatrywać w klasztorach, gdzie od zarania dziejów odmawiano psalmy Dawidowe. Aby uprościć sobie życie, jeden z mnichów zaproponował, aby skupić się na jednej modlitwie – Ojcze Nasz. Zgodnie z pomysłem mnicha, tę samą modlitwę odmawiano 150 razy. Do tego celu wierni używali zarówno kamyków, jak i sznurków, a nawet węzłów. Z biegiem lat z prymitywnych węzłów i kamyków powstał różaniec. Do spopularyzowania różańca doszło w XIII wieku, kiedy to św. Dominik zaproponował stosowanie nabożeństw różańcowych, aby walczyć z heretykami. W kolejnych latach doszło do ukształtowania się kolejnych modlitw.

Ważnym momentem w rozwoju nabożeństw różańcowych były działania kartuzów. To dzięki nim modlitwa Ojcze Nasz była wypowiadana wraz ze Zdrowaś Maryjo. Ich pomysł został z optymizmem przyjęty w niemal całej Europie. Niemałą rolę w rozwoju współczesnych różańców odegrał też św. Piotr z Werony. Jego dokonaniem było spopularyzowanie konfraterni maryjnych. Nie bez znaczenia był również Alan de la Roche, który sprawił, że modlitwę różańcową ograniczyło się do piętnastu tajemnic, rozdzielonych na radosne, bolesne i chwalebne. Tajemnice światła zostały wprowadzone znacznie później, przez Jana Pawła II. Pierwszym oficjalnym papieżem różańcowym został Święty Pius V. Od roku 1478 po dziś dzień zachowano ponad 200 dokumentów papieskich, które były poświęcone różańcowi. Nabożeństwo różańcowe historia jest niebywale ciekawa i pokazuje, jak na przestrzeni setek lat zmieniała się jego formuła. Modlitwa różańcowa nie straciła jednak na popularności i do teraz jest uznawana za podstawę kościoła katolickiego.

Nabozenstwo różańcowe

Kiedy są nabożeństwa różańcowe?

Wiele osób zastanawia się, kiedy są nabożeństwa różańcowe. W kościele katolickim przypadają one zazwyczaj na październik. Miesiąc ten jest więc niebywale istotnym momentem dla wszystkich wierzących. Nabożeństwa różańcowe składają się z adoracji Najświętszego Sakramentu, a także odmawiania jednej z części różańca. W kontekście nabożeństw różańcowych szczególnie istotna jest forma odprawiania. Na początek wierni wykonują znak krzyża, a kolejno przystępują do modlitw. Jako pierwsza odmawiana jest Zdrowaś Maryjo. Następnie wierni przechodzą do recytowania modlitwy Ojcze Nasz. Aby przymnożyć wiarę, nadzieję i miłość, po odmówieniu Ojcze Nasz następuje ponowne powtórzenie treści Zdrowaś Maryjo. Kolejnym elementem nabożeństwa różańcowego jest Chwała Ojcu. W dalszej części różańca dochodzi do następnych powtórzeń modlitwy Ojcze Nasz, a także wypowiedzenia O Mój Jezu bądź O Maryjo bez grzechu poczęta.

Bardzo ważnym elementem różańca są także wcześniej wspomniane tajemnice. Nabożeństwa różańcowe w październiku bazują przede wszystkim na tajemnicach radosnych, które odmawiane są w poniedziałki i soboty. Zaliczamy do nich nie tylko Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, ale też Narodziny Jezusa czy Odnalezienie Jezusa. Te elementy odgrywają kluczową rolę w życiu chrześcijan, dlatego są naprawdę istotne. Tajemnice światła są odmawiane wyłącznie w czwartki. W ich skład wchodzi m.in. Chrzest w Jordanie, Cud w Kanie Galilejskiej czy Głoszenie nauki o Królestwie Bożym. Wtorki i piątki to z kolei czas zarezerwowany na tajemnice bolesne. Modlitwa w Ogrójcu, Biczowanie Jezusa czy Droga Krzyżowa to tylko niektóre z nich. W pozostałe dni realizowane są tajemnice chwalebne. W ich trakcie szczególna uwaga zostaje poświęcona Maryi. Bardzo ważnym aspektem jest także nabożeństwo fatimskie, które jest odprawianie ku czci Matki Boskiej. Odwołuje się ono do objawień fatimskich i odbywa się 13. dnia każdego miesiąca w okresie od maja do października.

Nabożeństwo różańcowe - jaką litanię odmawia się w październiku?

Nabożeństwa różańcowe to niebywale ważny czas dla wszystkich katolików. W trakcie nabożeństwa zwyczajowo odmawia się jedną cząstkę różańca, litanię loretańską oraz modlitwę do św. Józefa. Uroczystości te są poświęcone przede wszystkim Maryi i mają przygotować wierzących na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Co istotne, odmawianie różańca niesie za sobą odpust, dlatego jest niebywale istotne dla wierzących osób. Ma ono duże znaczenie zarówno dla osób przebywających w kościele, jak i dla ludzi, którzy odmawiają go w warunkach domowych. Październik to doskonały moment na zadumę i zbliżenie się do Boga, dlatego przestrzeganie nabożeństw różańcowych i pamiętanie o nich jest bardzo istotne. Jeżeli zadajesz sobie pytanie: nabożeństwo a msza święta – czym się różnią, to pamiętaj, że podczas nabożeństwa to Ty sam – poprzez swoją modlitwę – wielbisz Boga, z kolei w trakcie mszy świętej Bóg jest wielbiony przez Chrystusa.

 

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *