Niegowonice, Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu

parafia

Informacje na temat Niegowonice, Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu

Diecezja: Diecezja sosnowiecka

NIEGOWONICE
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
UL. KOŚCIELNA 3
42 – 454 NIEGOWONICE
TEL: 32 672 95 39

Liczba mieszkańców: 1 880

Rys historyczny:

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Niegowonicach została ustanowiona 10 maja 1802 r. przez biskupa wrocławskiego Josepha Christiana Hohenlohe-Bartensteina. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Zaremba.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1300 r., kiedy w dokumencie sądowym wymieniany jest rycerz Ostrobroda z Negonyczy. Z 1354 r. pochodzi akt lokacyjny na prawie niemieckim. Od czasów powstania, wieś przynależała do parafii w Chechle, z wyjątkiem okresu reformacji, kiedy należała do parafii w Ciągowicach.

Świątynia o cechach barokowo-klasycystycznych wybudowana została z fundacji Franciszka Grabińskiego przy dworskiej, drewnianej kaplicy, a następnie przebudowana po pożarze w 1909 r.

We wnętrzu na uwagę zasługuje m.in. łaskami słynący krucyfiks Pana Jezusa Miłosiernego (z XVI w., przekształcony w XX w.), polichromia autorstwa Antoniego Dawmonta, wykonana w latach 1932-1935, oraz współczesny drewniany ołtarz główny.

Do parafii należą:

Miejscowości: Niegowonice i Niewogoniczki.

Święto patronalne (odpust parafialny):

4 października – św. Franciszka – w I niedzielę października;

27 czerwca – NMP Nieustającej Pomocy – niedziela po uroczystości

Msze święte:

W niedziele i święta godz.: 7.00, 9.00, 11.00, l6.00

W dni powszednie godz.: 7.00, 17.00

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Artur Przybyłko

Poprzedni proboszczowie:

ks. Jan Zarema, ks. Wojciech Rysiewicz, ks. Piotr Spyra, ks. Franciszek Wiśniewski, ks. Paweł Niziński, ks. Paweł Włodek, ks. Paweł Czapla, ks. Jan Smużyński, ks. Jan Prawda, ks. Julian Kozłowski, ks. Walenty Hamerling, ks. Andrzej Nodzyński, ks. Czesław Chodorowski, ks. Roman Ramus, ks. Teofil Banach, ks. Feliks Gryglewicz, ks. Zygmunt Czechowicz, ks. Stefan Joniak, ks. Kazimierz Mrówka, ks. Jan Ćwikła

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

o. Aurelian Guzik (franciszkanin)

< alt="" src="/files/images/niegowonice.jpg" style="width: 267px; height: 400px;"/>

 źródło: https://diecezja.sosnowiec.pl/179,niegowonice,-parafia-pw.-sw.-franciszka-z-asyzu

Rekomendowane artykuły