Parafia BIECHÓW, Wszystkich Świętych

parafia

Adres:
28-133 Pacanów, Biechów nr 136
tel. 41-376-51-74

Proboszcz:
ks. Kajetan Burzyński, ur. 1955 (Książ Wielki), wyśw. 1980, mian. 2000

Pomoc duszpasterska:
ks. Wojciech Tometczak, ur. 1973 (Stopnica) wyśw. 2000, mian. 2021

Diecezja: Diecezja kielecka

Dekanat: Dekanat stopnicki

Kaplice:
Piestrzec (pw. MB Częstochowskiej)

Rys historyczny:
Początki parafii w Biechowie i pierwszego kościoła szacuje się na XIV w. Obecną Świątynię wzniesiono w latach 1879–1880, konsekrował ją w 1886 r. bp Tomasz Kuliński. Podczas II wojny Światowej (w 1944 r.) pociski i ogień zniszczyły Świątynię w znacznej części. Żołnierze sowieccy urządzili w kościele kryjówkę, ogrzewali się, paląc akta i księgi parafialne. Po odbudowie w latach 50. na pamiątkę pozostawiono pociski w murach. O wojnie przypomina także przedziurawiona karabinem maszynowym figura Jezusa na krzyżu na zewnętrznym murze kościoła. Ściany Świątyni zdobi polichromia z motywami biblijnymi oraz obraz Ostatnia Wieczerza. W ołtarzu głównym – obraz MB Różańcowej (zwany obraz MB Pompejskiej – zdjęcie powyżej). Maryja podobnie jak Dzieciątko Jezus podają klęczącym przed Nimi ludziom różaniec. Do kościoła przylega kaplica z obrazem MB Częstochowskiej. Drewniana ambonka dekorowana jest płaskorzeźbami czterech Ewangelistów, na zaplecku – tablica z Dekalogiem.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *