Parafia BUDZYŃ par. pw. św. Barbary

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Diecezja: Archidiecezja gnieźnieńska

Dekanat: Dekanat chodzieski

BUDZYŃ par. pw. św. Barbary

Dekanat chodzieski

64‑840 Budzyń

ul. ks. Struka 4
tel: 67 284 32 25
e-mail: chodziez1@parafie.org.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Marek PIOSIK
Wikariusz: ks. Michał OWCZARCZAK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 9:00, 11:00, 18:00; Sokołowo Budzyńskie: 10:00
Dni powszednie: 18:00, 18:30

Rys historyczny

Początki parafii w Budzyniu sięgają XII wieku. Pierwszy kościół drewniany stał tu już około 1200 roku. Wznoszenie obecnej murowanej świątyni rozpoczęto w 1842 roku, a ukończono w roku 1849. Kościół posiada styl neogotycki, jest orientowany, przy zachodniej elewacji znajduje się trójkondygnacyjna wieża, której szczyt zdobi mała wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona stożkowym dachem z krzyżem. Jednonawowe wnętrze utrzymane jest w barokowym stylu. Ołtarz główny pochodzi z XVII wieku, w polu środkowym widnieje obraz Trójcy Świętej z przełomu XVIII i XIX stulecia, powstał w tak zwanej szkole wielkopolskiej. Po bokach znajdują się rzeźby świętych: Stanisława, Wojciecha, Barbary i Doroty. Górną kondygnację ołtarzową zdobi XIX-wieczny obraz św. Barbary, patronki parafii. Przy bocznych ścianach nawy usytuowane są dwa jednakowe ołtarze z końca XVIII stulecia. Nową ambonę upiększa późnogotycka rzeźba Salwatora Mundi z pierwszej połowy XVI stulecia. Do wyposażenia świątyni należą także: obraz Świętej Rodziny wykonany przez J. Bąkowskiego w 1818 roku, ludowy krucyfiks, renesansowa monstrancja wieżyczkowa wykonana w 1636 roku.

Święto patronalne:
w. Barbara, 4.12
św. Andrzej Bobola, 16.05

Inne kościoły i kaplice:
kościół filialny pw. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie
kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Budzyniu