Parafia INOWROCŁAW par. pw. św. Mikołaja – Fara

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Diecezja: Archidiecezja gnieźnieńska

Dekanat: Dekanat inowrocławski I

INOWROCŁAW par. pw. św. Mikołaja – Fara

Dekanat inowrocławski I

88-100 Inowrocław

ul. Ks. Bogdana Gordona 4
tel: 52 357 91 75
e-mail: 1inowroclaw3@parafie.org.pl
www: strona parafii

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Romuald DRĄŻKOWSKI
Wikariusz: ks. Marcin ŁOJKO

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 9:30, 11:30, 17:15 (poza Wielkim Postem) 16:00 w Wielkim Poście
Dni powszednie: 8:00, 17:30

Rys historyczny

Pierwszy drewniany kościół wzniesiono zapewne już w 1. poł. XIII wieku. Jego fundatorem był książę kujawski Kazimierz Kondratowicz. Budowę obecnej fary rozpoczęto po 1431 roku. Od XVI wieku pełni rolę kościoła parafialnego dla miasta Inowrocławia. Świątynia przez wieki wielokrotnie była niszczona i odbudowywana. Największe straty przyniosły XV-wieczne najazdy krzyżackie, po których niemalże została wzniesiona od podstaw. Fara św. Mikołaja nie posiada obecnie wyraźnych cech stylowych. Pierwotnie była to budowla gotycka, trzynawowa halowa (koniec XV wieku), nakryta odrębnymi dachami nad każdą z naw. Z filarów międzynawowych energicznie wystrzeliwały łuki sklepienne, co zbliżało architekturę kościoła do pobliskich świątyń farnych w Bydgoszczy, Gębicach i Kleczewie tworzących wyjątkową grupę kościołów gotyckich o wybitnie regionalnym charakterze. W końcu XVI wieku wzniesiono nowe renesansowe szczyty (przetrwał jedyny nad zakrystią). Po potopie szwedzkim kościół popadł w ruinę. W latach 60. XVIII wieku rozpoczęła się gruntowna jego przebudowa, którą jednak przerwali Prusacy zmieniając kościół w magazyn soli. Służbę bożą przywrócono w 1820 roku po kasacie zakonu oo. franciszkanów. W końcu XIX wieku wymurowano nowe szczyty neogotyckie, w okresie międzywojennym wprowadzono sklepienie pseudogotyckie w prezbiterium i neobarokowe w nawie głównej. Z wielu zabytków uwagę zwracają ołtarz główny z obrazem patrona św. Mikołaja (XVII/XVIII w.), w marmurowej mensie umieszczone są relikwie św. Wojciecha; ołtarz Krzyża Świętego wzmiankowany w 1472 roku z figurą Ukrzyżowanego datowaną na XIV w.; rokokowa chrzcielnica (XVIII w.), drewniana rokokowa ambona (XVIII w.), feretrony (XVIII/XIX w.), pacyfikał regencyjny (XVIII w.).

Święto patronalne:
św. Mikołaj, 6.12