Parafia JARZĄBKOWO par. pw. św. Marcina

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Diecezja: Archidiecezja gnieźnieńska

Dekanat: Dekanat wrzesiński I

JARZĄBKOWO par. pw. św. Marcina

Dekanat wrzesiński I

62-220 Niechanowo

Jarząbkowo 2
tel: 61 427 41 82
e-mail: 1wrzesnia4@parafie.org.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Mariusz MISIOROWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 9:00, 11:00; kaplica Jelitowo 12:15
Dni powszednie: 18:00

Rys historyczny

Parafia powstała prawdopodobnie na przełomie XI i XII wieku. Obecną świątynię wybudowano w XV wieku. W dwudziestoleciu międzywojennym, z powodu złego stanu technicznego rozebrano ściany kościoła i wzniesiono nowe, a krótko przed wybuchem wojny wystawiona została trzykondygnacyjna kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona węższą wieżyczką z hełmem i krzyżem. W czasie II wojny światowej kościół zamieniony został na magazyn, w 1945 roku ponownie zaczął pełnić funkcje sakralne. Konsekrowany w 1960 roku przez bp. Lucjana Bernackiego. W świątyni znajdują się dwie kaplice: Matki Bożej Częstochowskiej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W ołtarzu głównym widnieje obraz pochodzący z 1833 roku z wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, w którego dolnej części umieszczono adorujące ją postaci biskupów: św. Marcina (patrona kościoła i parafii) oraz św. Mikołaja.

Święto patronalne:
św. Marcin, 11.11