Parafia Kazimierz Dolny, pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła

parafia

Diecezja: Archidiecezja Lubelska

Dekanat: Dekanat kazimierski

Wezwanie: św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła
Liczba wiernych: 5789
Erygowana: 1325 rok
Odpust: św. Jana Chrzciciela – niedziela po 24.06
św. Bartłomieja – niedziela po 24.08
Msze święte: niedziele i święta: godz. 7.30 (kościół Św. Anny), godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00 (kościół farny)
dni powszednie: godz. 7.00 i 18.00 (poniedziałki – kościół Św. Anny, pozostałe dni – kościół farny)
Kancelaria: czynna 9 – 10 i 16 – 17
Adres: ul. Zamkowa 6
24-120 Kazimierz Dolny
Telefon: 81 881 08 70
Księża : Lewniewski Tomasz
Mital Tomasz
Niedziela Piotr
Pietruszka Jan Tadeusz
Historia parafii: W latach 1173-77 Kazimierz Sprawiedliwy w miejscowości zwanej wówczas Skowieszyn lub Wietrzna Góra, ufundował klasztor dla Norbertanek ze Zwierzyńca w Krakowie. Przy klasztorze była kaplica. Kościół drewniany w Skowieszynie istniał aż do XVIII w., gdy to rozebrano go z polecenia wizytatora. Nazwa Kazimierz występuje w dokumentach od 1249 r. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1325 r. Na pocz. należała do diec. krak., archidiakonatu lubeskiego, od XIX w. do dek. Puławy.
Kościół pozostawał pod patronatem królewskim i prawo obsadzania proboszczów zawsze należało do króla. Uposażenie było znaczne: ziemia, domy lub ich części. W latch 80-tych XVIII w. większość tych nieruchomości sprzedano w celu uzyskania pieniędzy na remont k-ła.
Od XVI w. działały tu bractwa: różańcowe i literackie oraz liczne cechy. W celu uświetnienia kultu Bożego i zapewnienia pomocy duszpasterskiej, od 1533 r. ulokowano przy par. kolegium misjonarzy, fundowane przez proboszcza kazimierskiego, ks. Jan Ożarowskiego. W par. szczególnym kultem cieszyła się Matka Boża ( część Jej obrazów umieszczono w farze obraz MB Nieustającej Pomocy w kaplicy Górskich – nabożeństwa, modlitwy, wota; w k-le Reformatów – obraz Zwiastowania NMP, otoczony kultem od I poł. XVII w. Przy par. istniała szkoła ( wspomniana w dokum. z pocz. XVII w.), działająca do pocz. XIX w. Był również szpital dla ubogich oraz drugi przy k-le św. Anny; biblioteka parafialna i b-teka przy k-le Reformatów i szpitalnym św. Anny. Zachowało się ok. 300 woluminów, część księgozbioru włączono do b-teki książąt Czartoryskich w Puławach.
W wykazach proboszczów widnieją znane nazwiska, np. Jana Lubrańskiego, późniejszego bpa poznańskiego, Walentego Chlebowskiego, późniejszego administratora diec. chełmskiej, Pawła Woronicza, późniejszego abpa warszawskiego.
Na terenie parafii od XVII w. są OO Franciszkanie-Reformaci, od 1948 r. Siostry Betanki i Siostry Felicjanki.
Budynek plebanii zabytkowy, pochodzi z końca XVI w.
Cmentarz założony w latach 60-tych XIX w., powiększony w 1924 r.
Archiwum zawiera m. in. księgi metrykalne od 1586 r., księgę wizytacji kanonicznych od pocz. XIX w., inwentarze z XIX w.
Kościół:
Miejscowości: Bochotnica, Cholewianka, Dąbrówka, Góry, Jeziorszczyzna, Kazimierz Dolny, Las Stocki, Mięćmierz, Okale, Skowieszynek, Uściąż, Wierzchoniów, Wylągi,

źródło: https://archidiecezjalubelska.pl/parafia/?id=102261

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *