Parafia Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

parafia

Diecezja: Archidiecezja Lubelska

Dekanat: Dekanat lubelski – śródmiejski

Wezwanie: Niepokalanego Poczęcia NMP
Liczba wiernych:
Erygowana:
Odpust: 7 XII
Msze święte: Niedziele 7:15, 9:00 (w rycie trydenckim), 11:30, 16:00 (w języku angielskim), 19:00
Dni powszednie 7:30, 19:00
Kancelaria:
Adres: ul. Staszica 16a
20-081 Lublin
Telefon: 81 534 99 11
Księża : Szołdra Marek
Pyda Łukasz Wojciech
Jędrzejewski Paweł
Historia parafii: Pierwotnie w I poł. XVII w. Zofia Daniłłowiczowa ufundowała klasztor dla Karmelitanek Bosych, a przy nim kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Liczne zapisy na tę fundację czynili ziemianie i mieszczanie lubelscy. Dzięki temu budowę szybko rozpoczęto w 1644 r. Sama budowla tworzy razem z k-łem czworobok zamknięty wokół wewnętrzego dziedzińca. W 1807 r. przeniesiono tu jeszcze Karmelitanki Bose z klasztoru przy k-le św. Józefa (obecnie OO. Karmelitów). Jednak w niedługim czasie klasztor częściowo zamieniono na szpital, a siostrom pozotawiono 1/4 zabudowań na mieszkanie. W. 1826 r. po odrestaurowaniu klasztoru, sprowadzono szarytki, które adoptowały klasztor na szpital i prowadziły przytułek dla sierot. Kasata zakonów z 1864 r. spowodowała redukcję liczby sióstr do 6, pracowały jednak tam do czasów po II wojnie światowej. Obecnie zajmują niewielką część dawnych pomieszczeń klasztornych – w pozostałych mieści się szpital kliniczny.
Równoczesnie z klasztorem w latach 1646-50 rozpoczęto bud. k-ła. Całość ukończono na pocz. XVIII w. Na skutek tego można mówić o różnych stylach w tym k-le: fasada jest bezwieżowa i wykonana dość prymitywnie – przykład renesansu lubelskiego. Rzut k-ła o kształcie krzyża nierównoramiennego, z 2 zakrystiami, wskazuje na koncepcję barokową. Świątynię konsekrował 7.09.1721 r. sufragan lwowski bp Feliks Sznawski ( upamiętnono tablicą murowaną z napisem zachowaną nad wielkimi drzwiami). Wewnętrzne wyposażenie k-ła jest barokowe: ołtarz główny i 4 boczne oraz ambona.
Kościół:
Miejscowości:

źródło: https://archidiecezjalubelska.pl/parafia/?id=102447

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *