Parafia KOZŁÓW MIECHOWSKI, Podwyższenia Krzyża Świętego

parafia

Adres:
32-241 Kozłów Miechowski nr 166
tel. 41-384-10-63

Proboszcz:
ks. Edward Molenda, KHM, ur. 1951 (Irządze), wyśw. 1976, mian. 2008

Wikariusz:
ks. Dariusz Nyga, mgr. teol., ur. 1988 (Łopuszno), wyśw. 2014, mian. 2018

Diecezja: Diecezja kielecka

Dekanat: Dekanat żarnowiecki

Rys historyczny:
Źródła parafialne odnotowują pierwsze wezwanie kościoła: Wszystkich Świętych, choć ponoć jeszcze wcześniej były w Kozłowie dwa kościoły modrzewiowe. W wieku XIII kościół należał do uposażenia klasztoru sióstr franciszkanek w Zawichoście, a nawet przez jakiś czas okoliczne ziemie były przyłączone do klasztoru św. Andrzeja z Krakowa.

Za rok utworzenia parafii można przyjąć rok 1288. Wówczas nastąpiła odbudowa spalonego przez Tatarów tzw. kościoła książęcego i budowa kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych, choć bliżej nie wiadomo, co z nim się stało. Miał on stać ok. 150 lat.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *