Parafia ŁĄCZNA, Św. Szymona i Judy Tadeusza App.

parafia

Adres:
26-140 Łączna, Kamionki nr 53
tel. 41-254-82-38

liczba mieszkańców: 3 373

Proboszcz:
ks. Jan Marczewski, mgr teol., KHW, ur. 1960 (Gołcza), wyśw. 1984, mian. 2000

Diecezja: Diecezja kielecka

Dekanat: Dekanat zagnański

Wikariusz:
ks. Dawid Bęben, mgr teol., ur. 1996 (Drugnia), wyśw. 2020, mian. 2020

Rys historyczny:
Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej położony na północnych obrzeżach diecezji, usytuowany w połowie drogi między Kielcami a Skarżyskiem-Kamienną wyróżniają nie tylko patroni, ale także styl budowli. Charakterystyczne hełmy wież kościoła widać z daleka. To jedyna parafia w naszej diecezji pod wezwaniem Świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Do 1925 r. parafia Łączna należała do diecezji sandomierskiej. Erygował ją w 1913 r. biskup sandomierski Marian Ryks. Budowę kościoła rozpoczął ks. Marian Dąbrowski jeszcze w czasach niewoli narodowej. Odległe już czasy zaborów przypominają nawiązujące do budowli cerkiewnych szczyty wież. Wnętrze niemal w całości zostało dekorowane freskami wykonanymi przez B. Pawłowską w 1962 r. Freski te stanowią ilustrację do wyznania wiary. W nawach bocznych – drewniane ołtarze. W jednej z bocznych kaplic ołtarz poświęcony patronom parafii: Św. Apostołom Szymonowi i Judzie Tadeuszowi. W kolejnym ołtarzu obraz Matki Bożej. W latach siedemdziesiątych XX w. gont pokrywający Świątynię zamieniono na blachę.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *