Parafia LĄD n. WARTĄ par. pw. Najświętszej Maryi Panny

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Diecezja: Archidiecezja gnieźnieńska

Dekanat: Dekanat zagórowski

LĄD n. WARTĄ par. pw. Najświętszej Maryi Panny

Dekanat zagórowski

62-405 Lądek

Ląd n. Wartą 101
tel: 63 276 33 25
e-mail: zagorow3@parafie.org.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Ryszard ŚWIRYDZIUK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 9:30, 11:30, 16:30
Dni powszednie: 18:00

Rys historyczny

Pocysterski zespół klasztorny w Lądzie zalicza się do największych budowli sakralnych w Polsce. W jego skład wchodzi kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja oraz zabudowania klasztorne. Obecną barokową świątynię wznoszono etapami w latach 1651-1735 wg projektów takich wybitnych architektów jak: Tomasz Poncino, Józef Bellotti i Pompeo Ferrari. Jest to świątynia jednonawowa, z transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium. Najciekawsza jest nawa, która ukształtowana została na planie ośmioboku i zamknięta potężną kopułą z latarnią sięgającą 38 m wysokości. W 1731 roku Jerzy Wilhelm Neunhertz pokrył kopułę wspaniałymi polichromiami poświęconymi apoteozie kościoła. Na ścianach i sklepieniach świątyni znajduje się bogata dekoracja stiukowa, zaś prezbiterium zdobią XVII-wieczne malowidła. Wyposażenie wnętrza kościoła, przeważnie barokowe, pochodzi z XVII i XVIII wieku. Warto zwrócić uwagę na wspaniałe, bogato rzeźbione stalle z malowidłami świętych, datowane na lata 1680-1700. W kościele znajduje się dziewięć ołtarzy z 1. połowy XVIII wieku (trzy z nich są dziełem Ferrariego), ołtarz główny z obrazami: Świętej Trójcy, Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (1965 r.) i rzeźbami świętych pochodzi z końca XVIII wieku. Cenne są też: rokokowa ambona z 1735 roku, późnorenesansowa płyta nagrobna Zofii Borzewskiej z 1625 roku. Doskonały poziom artystyczny charakteryzuje również cztery konfesjonały z 1. połowy XVIII wieku. Wspaniale prezentuje się również klasztor przylegający do kościoła od strony wschodniej. Najstarsze skrzydło mieści Oratorium św. Jakuba z gotyckimi freskami powstałymi przed 1375 rokiem, przedstawiającymi przypowieść o pannach głupich i mądrych z najstarszymi zachowanymi do dziś polskimi herbami szlacheckimi oraz kapitularz z połowy XIV wieku, przebudowany ok. 1725 roku. Zachowały się też krużganki, gdzie na ścianach wiszą obrazy Adama Swacha ze scenami z życia cystersów. Pozostałe pomieszczenia przebudowano w XVII-XIX wieku.

Święto patronalne:
Zesłanie Ducha Świętego
św. Bernard, niedziela po 20.08
św. Urszula, niedziela po 21.10

Inne kościoły i kaplice:
kaplica w WSD Towarzystwa Salezjańskiego