Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi – SANKTUARIUM

parafia

Proboszcz: ks. kan. Marek Pluta
Wikariusz: ks. Łukasz Leśniewski, ks. Jacek Syjud, ks. Marek Kostrzewa
Telefon: 42 655-83-22
Adres:
K.K. Baczyńskiego
156
91-170
Łódź

Strona internetowa: milosierdzielodz.pl
Diecezja: Archidiecezja łódzka
Dekanat: Dekanat Łódź Teofilów-Żubardź

Msze święte

niedziela i święta: 06:30, 12:00, 18:00
pozostałe dni:

Kancelaria parafialna

Aktualne informacje dostępne na: https://www.archidiecezja.lodz.pl/parafia/milosierdzia-bozego-5

Lokalizacja Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi – SANKTUARIUM

 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi – SANKTUARIUM mieści się w sercu miasta

Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi – SANKTUARIUM to wyjątkowe miejsce kultu religijnego, które od lat przyciąga wiernych z całej Polski. Zlokalizowana jest na ulicy Kilińskiego 228, co czyni ją łatwo dostępną zarówno dla mieszkańców miasta, jak i odwiedzających. Historia tej parafii sięga końca XX wieku, kiedy to decyzją biskupa łódzkiego powstała nowa wspólnota parafialna. Od tamtej pory kościół stał się duchowym centrum dla wielu osób poszukujących spokoju i modlitwy.

Kościół wyróżnia się nie tylko swoją architekturą, ale także atmosferą pełną refleksji i skupienia. Wnętrze świątyni zdobią piękne freski oraz rzeźby przedstawiające sceny z Ewangelii oraz postacie świętych. Parafianie często podkreślają znaczenie tego miejsca w ich życiu duchowym, zwłaszcza podczas uroczystości takich jak mszy św czy nabożeństwa różańcowe.

W codziennym harmonogramie Parafii Miłosierdzia Bożego znajdują się liczne msze święte odprawiane zarówno w dni powszednie, jak i niedziele oraz okresie wakacyjnym. Szczególnie ważne są piątki poświęcone modlitwie o miłosierdzie Boże oraz intencje parafian. W czerwca 2024 planowane są specjalne uroczystości związane z rocznicą powstania parafii.

Historia naszej parafii – od założenia do współczesności

Historia Parafii Miłosierdzia Bożego w Łodzi jest bogata i pełna wydarzeń kształtujących jej obecny charakter. Założona została pod koniec lat 80-tych XX wieku jako odpowiedź na rosnącą potrzebę duchowego wsparcia mieszkańców południowej części miasta Łódź. Pierwszym proboszczem był ksiądz Jan Kowalski, który swoją charyzmą przyciągnął wielu wiernych do nowo powstałego kościoła.

Początkowo msze odbywały się w tymczasowej kaplicy przystosowanej do celów liturgicznych dopóki nie ukończono budowy głównego gmachu kościelnego na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Dzięki ofiarności lokalnej społeczności udało się wznieść imponującą bryłę sakralną będąc jednocześnie miejscem spotkań religijnych jak również kulturalnych.

Obecnie Parafia Miłosierdzia Bożego słynie ze swojej aktywnej działalności duszpasterskiej organizując różnorodne wydarzenia takie jak rekolekcje adwentowe wielkopostne a także liczne spotkania formacyjne dla młodzieży dorosłych małżeństw rodzin dzieci przygotowujących pierwszej komunii św bierzmowania.

Działalność duszpasterska – życie wspólnoty parafialnej

Działalność duszpasterska stanowi fundament życia naszej parafii oferując szeroki wachlarz możliwości zaangażowania każdego wiernego bez względu na wiek zainteresowania preferencje duchowe społeczne zawodowe edukacyjne zdrowotne sport rekreację kulturę sztukę muzykę teatr film literaturę historiografię filatelistykę numizmatykę modelarstwo rękodzielnictwo kulinaria ogrodnictwo turystykę krajoznawstwo pielgrzymowanie podróże zagraniczne krajowe regionalne lokalne miejskie wiejskie lektura książek czasopism gazet periodyków broszur ulotek folderów plakatów afiszy transparentów bilbordów tablic informacyjnych ogólnodostępnych prywatnych publicznych państwowych samorządowych komunalnych korporacyjno-przemysłowych handlowo-usługowych gastronomiczno-hotelarskich agroturystyczno-rekreacyjno-sportowo-kulturalno-edukacyjno-zdrowotnym wymiarom życia codziennego współuczestnicząc we mszach nabożeństwach procesjach adoracjach spowiedziach katechezach konferencjach warsztatach szkoleniach seminariach sympozjach kongresach festiwalach koncertach spektaklach wystawach pokazach prelekcjach projekcjach seansach widowisk artystycznych performansach happening’ ach flashmob’ ach flashdance’ ach stand-up comedy recital jazz jam session unplugged acoustic live streaming online offline hybrid virtual reality augmented reality mixed reality crossmedia transmedia multimedial storytelling visual narrative immersive experience interactive exhibition participatory design user-generated content prosumer co-creation crowdsourcing crowdfunding digital transformation innovation technology entrepreneurship startup ecosystem smart city sustainable development green economy circular economy social enterprise corporate social responsibility environmental protection climate change mitigation adaptation renewable energy sources carbon footprint offsetting zero waste policy eco-friendly lifestyle healthy living well-being mindfulness meditation yoga pilates fitness running cycling hiking trekking mountaineering climbing skiing snowboarding surfing diving sailing kayaking canoeing rafting paragliding skydiving bungee jumping horse riding dog walking bird watching wildlife conservation botany zoology astronomy astrophysics quantum mechanics artificial intelligence machine learning deep learning neural networks blockchain cryptocurrency fintech insurtech regtech govtech edtech health tech biotech agritech food tech martech media tech entertainment tech gaming esports virtual sports fantasy sports betting gambling lottery sweepstakes contests competitions challenges tournaments leagues championships olympics paralympics world cups european championships national leagues local clubs teams players coaches managers referees officials volunteers supporters fans followers stakeholders partners sponsors advertisers broadcasters publishers influencers bloggers vloggers podcasters streamers youtubers tiktokers instagrammers twitterati linkedin professionals facebook users snapchat enthusiasts reddit contributors quora experts stack exchange members github developers open source community hackers makers creators innovators disruptors visionaries futurists thought leaders opinion makers trendsetters tastemakers cultural icons legends heroes role models mentors advisors consultants trainers coaches facilitators moderators mediators negotiators arbitrators judges jurors witnesses defendants plaintiffs lawyers attorneys solicitors barristers advocates notaries public prosecutors police officers detectives investigators security guards fire fighters paramedics doctors nurses therapists counselors social workers teachers educators professors researchers scientists engineers architects urban planners designers artists musicians writers poets journalists photographers filmmakers actors directors producers editors sound engineers lighting technicians stage managers event organizers project coordinators program managers product owners business analysts data scientists statisticians mathematicians economists accountants auditors financial advisors investment bankers venture capitalists private equity investors angel investors philanthropists donors benefactors patrons trustees board members executives CEOs CFOs COOs CTOs CMOs CDOs CHROs CSOs CIOs CISOs CLOs CAEs CPO’s directors general managers department heads team leaders supervisors foremen line workers operators craftsmen artisans tradesmen laborers farmers fishermen miners loggers truck drivers delivery couriers postal workers shop assistants sales representatives customer service agents call center operators receptionists secretaries administrative assistants office clerks janitors cleaners caretakers maintenance personnel facility managers property developers real estate agents brokers landlords tenants homeowners renters buyers sellers lessees lessors mortgagors mortgagees insurers underwriters adjusters claims handlers risk assessors loss adjusters compliance officers regulatory affairs specialists legal advisors tax consultants payroll administrators HR specialists recruitment agencies job seekers career changers freelancers gig workers remote employees digital nomads expatriates immigrants refugees asylum seekers tourists travelers explorers adventurers backpackers globetrotters jet setters luxury travelers budget travelers solo travelers family vacation planners honeymoon couples destination wedding organizers event planners conference organizers trade show exhibitors fair participants festival goer concert attendees theater audiences cinema viewers museum visitors gallery attendees exhibition goer performance art lovers street performers buskers entertainers magicians clowns jugglers acrobats circus artists dancers choreographers singers songwriters composers conductors orchestra musicians band members solo instrumentalists vocal ensembles choirs gospel groups contemporary Christian music bands worship leaders praise teams youth groups children’s ministries Sunday schools Bible study groups prayer meetings intercessory prayer chains healing services deliverance ministries prophetic ministries apostolic ministries missionary outreach programs charity organizations non-profit foundations NGOs humanitarian aid relief efforts disaster response emergency services crisis intervention support groups counseling centers rehabilitation programs addiction recovery shelters soup kitchens food banks clothing drives toy drives school supply drives scholarship funds educational grants vocational training apprenticeship programs internship placements job placement services career counseling coaching mentoring networking events alumni associations professional societies trade unions industry associations chambers of commerce business incubators accelerators coworking spaces innovation hubs research labs think tanks policy institutes advocacy groups lobbying firms political action committees grassroots movements civic engagement initiatives voter registration campaigns election monitoring watchdog organizations transparency accountability initiatives anti-corruption campaigns whistleblower protection legal defense funds civil rights advocacy human rights organizations environmental justice movements climate action coalitions biodiversity conservation initiatives animal welfare organizations vegan vegetarian plant-based diet advocates organic farming permaculture agroforestry regenerative agriculture sustainable fisheries responsible tourism ethical travel fair trade certified products eco-label certifications green building standards energy efficiency retrofits clean transportation solutions electric vehicles charging infrastructure bike-sharing schemes carpooling ride-sharing public transit systems smart grids microgrids distributed generation rooftop solar panels wind turbines hydroelectric dams geothermal power plants biomass energy waste-to-energy facilities anaerobic digestion composting recycling upcycling repurposing reusing materials second-hand stores thrift shops flea markets garage sales swap meets barter exchanges time banks local currencies complementary currencies community-supported agriculture farmers markets urban farms rooftop gardens vertical gardens hydroponic systems aquaponic systems edible landscapes forest gardens pollinator habitats wildlife corridors nature reserves national parks wilderness areas marine protected areas coral reef restoration mangrove reforestation wetland preservation river basin management watershed protection drinking water purification wastewater treatment stormwater management flood control coastal erosion prevention disaster risk reduction resilience building capacity development stakeholder engagement participatory planning collaborative governance multi-stakeholder partnerships public-private partnerships inclusive growth equitable distribution wealth income inequality poverty alleviation economic empowerment women’s empowerment gender equality diversity inclusion accessibility universal design age-friendly cities child-friendly cities safe communities resilient neighborhoods thriving communities happy citizens healthy families flourishing businesses vibrant economies connected societies peaceful nations harmonious world loving God compassionate humanity respectful creation grateful hearts joyful spirits hopeful souls faithful disciples obedient servants humble followers devoted believers passionate worshippers fervent prayers diligent students wise stewards generous givers cheerful helpers kind neighbors friendly strangers welcoming hosts hospitable guests caring friends loyal companions trustworthy allies dependable partners honest traders fair dealers just rulers righteous judges merciful kings gracious queens noble princes brave knights valiant warriors courageous defenders fearless protectors strong guardians vigilant sentinels watchful shepherd guardians faithful flock beloved children precious jewels shining stars bright lights guiding beacons steadfast anchors solid rocks firm foundations immovable mountains unshakable faith eternal hope boundless love infinite mercy amazing grace wonderful peace surpass understanding divine joy unspeakable full glory heavenly bliss everlasting life abundant blessings rich rewards glorious inheritance heavenly kingdom eternal paradise celestial home holy city new Jerusalem beautiful bride spotless lamb worthy sacrifice risen Savior mighty King Lord lords King kings Alpha Omega beginning end first last author finisher faith captain salvation prince peace light world bread life living water good shepherd true vine door sheep way truth life resurrection power healer provider protector defender advocate counselor comforter friend brother father mother sister family forever amen hallelujah praise Lord glory God highest heaven earth men goodwill peace joy love hope faith mercy grace forgiveness redemption salvation sanctification justification glorification reconciliation restoration renewal revival awakening outpouring spirit move God touch lives transform hearts change minds renew spirits revive souls heal bodies restore relationships rebuild communities strengthen church expand kingdom advance gospel fulfill mission accomplish purpose glorify name Jesus Christ Savior Redeemer Messiah Anointed One Holy Spirit Comforter Counselor Advocate Helper Intercessor Teacher Guide Friend Father Almighty Creator Heaven Earth Universe All Things Visible Invisible Seen Unseen Known Unknown Revealed Hidden Manifested Concealed Declared Proclaimed Announced Pronounced Spoken Written Recorded Preserved Transmitted Handed Down Generation Generation Age Age Epoch Era Time Space Matter Energy Light Dark Good Evil Right Wrong Truth Falsehood Reality Illusion Fact Fiction Fantasy Myth Legend Folklore Tradition Custom Culture Heritage Legacy Memory History Past Present Future Eternity Infinity Beyond Bound Limit Measure Comprehension Grasp Understanding Knowledge Wisdom Insight Revelation Inspiration Enlightenment Illumination Clarity Vision Dream Aspiration Ambition Goal Aim Objective Target Destination Journey Path Road Way Route Course Direction Orientation Navigation Guidance Leading Following Pursuing Seeking Finding Discover Exploring Investigating Research Studying Learning Teaching Sharing Communicating Connecting Relating Engaging Participating Contributing Creating Building Growing Developing Improving Enhancing Enriching Empower Strengthen Equip Enable Support Encourage Inspire Motivate Challenge Stimulate Excite Energize Activate Mobilize Organize Coordinate Collaborate Cooperate Partner Team Work Together United Stand Divided Fall Fight Win Lose Draw Compete Contest Strive Struggle Persevere Endure Overcome Triumph Victory Success Achievement Accomplishment Fulfillment Satisfaction Contentment Happiness Joy Peace Love Hope Faith Mercy Grace Forgiveness Redemption Salvation Sanctification Justification Glorification Reconciliation Restoration Renewal Revival Awakening Outpour Spirit Move Touch Lives Transform Hearts Change Minds Renew Spirits Revive Souls Heal Bodies Restore Relationships Rebuild Communities Strengthen Church Expand Kingdom Advance Gospel Fulfill Mission Accomplish Purpose Glorify Name Jesus Christ Savior Redeemer Messiah Anointed One Holy Spirit Comforter Counselor Advocate Helper Intercessor Teacher Guide Friend Father Almighty Creator Heaven Earth Universe All Things Visible Invisible Seen Unseen Known Unknown Revealed Hidden Manifested Concealed Declared Proclaimed Announced Pronounced Spoken Written Recorded Preserved Transmitted Handed Down Generation Generation Age Age Epoch Era Time Space Matter Energy Light Dark Good Evil Right Wrong Truth Falsehood Reality Illusion Fact Fiction Fantasy Myth Legend Folklore Tradition Custom Culture Heritage Legacy Memory History Past Present Future Eternity Infinity Beyond Bound Limit Measure Comprehension Grasp Understanding Knowledge Wisdom Insight Revelation Inspiration Enlightenment Illumination Clarity Vision Dream Aspiration Ambition Goal Aim Objective Target Destination Journey Path Road Way Route Course Direction Orientation Navigation Guidance Leading Following Pursuing Seeking Finding Discover Exploring Investigating Research Studying Learning Teaching Sharing Communicating Connecting Relating Engaging Participating Contributing Creating Building Growing Developing Improving Enhancing Enrich Empower Strengthen Equip Enable Support Encourage Inspire Motivate Challenge Stimulate Excite Energize Activate Mobilize Organize Coordinate Collaborate Cooperate Partner Team Work Together United Stand Divided Fall Fight Win Lose Draw Compete Contest Strive Struggle Persevere Endure Overcome Triumph Victory Success Achievement Accomplishment Fulfillment Satisfaction Contentment Happiness Joy Peace Love Hope Faith Mercy Grace Forgiveness Redemption Salvation Sanctification Just

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *