Parafia OLESZKI, Najświętszego Serca Jezusa

parafia

Adres:
28-100 Busko–Zdrój, Oleszki nr 9
tel. 785-181-127

Proboszcz:
ks. Bogusław Koper, KHW, ur. 1963 (Szczekociny), wyśw. 1988, mian. 2003

Rys historyczny:
Pierwsze plany powołania w Oleszkach parafii pojawiły się już w 1939 r. Wierni z okolicznych miejscowości, aby uczestniczyć we Mszy św., musieli udawać się aż do kościoła w Busku-Zdroju. Odległości były dość znaczne. Z najodleglejszych zakątków parafii trzeba było przebyć kilkanaście kilometrów, aby znaleźć się w świątyni. Starania ówczesnego proboszcza buskiej parafii, ks. Antoniego Otrembskiego, niestety nie zostały zakończone sukcesem. Wszystkie plany przekreślił wybuch wojny. Lata powojenne też nie były zbył łaskawe, aby myśleć o utworzeniu parafii. Dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku marzenia o nowej świątyni nabrały realnych kształtów. W 1982 r. w Kostkach Dużych, w budynku, w którym kiedyś mieściła się  szkoła, przyjeżdżający z Buska-Zdroju w niedziele i święta ksiądz odprawiał Msze św. Równocześnie czyniono starania o nabycie terenu pod budowę kościoła i plebanii. W kronice parafialnej czytamy: „W lipcu 1983 r. został skierowany do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ks. Maciej Foryś”. Ówczesny dziekan parafii Busko-Zdrój, ks. Gosek, za zgodą bp. Stanisława Szymeckiego, wyznaczył ks. Forysia do zorganizowania ośrodka duszpasterskiego w Oleszkach. Ksiądz, pełniąc funkcję wikarego w Busku, równocześnie dojeżdżał do Kostek Dużych, by odprawiać Mszę św. Nadzieja na rychłe wybudowanie kościoła nabrała realnych kształtów, a to za sprawą dwóch rodzin: Lechowskich oraz Morusów z Oleszek. Podarowały one teren pod budowę kościoła i plebanii. Działka szybko została wydzielona z gruntów ornych ofiarodawców i można było przystąpić do pierwszych prac. 

Diecezja: Diecezja kielecka

Dekanat: Dekanat buski

17 czerwca 1984 r. bp Stanisław Szymecki poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła. Szybko wybudowano tymczasową kaplicę, która oficjalnie funkcjonowała… jako magazyn materiałów budowlanych. Kilka miesięcy później bp Szymecki wyraził zgodę, aby ks. Maciej Foryś zamieszkał w Oleszkach i mógł codziennie sprawować Eucharystię.

Od października tego roku prowadzone są już parafialne księgi. Po zakończeniu formalności związanych z przekształceniem gruntów ornych na własność parafii rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej na budowę kościoła i plebanii. 14 maja 1985 r. tymczasową kaplicę, która powstała dzięki ofiarom wiernych, poświęcił bp Mieczysław Jaworski. Budowę plebanii zakończono w 1989 r. Od razu zaczęto gromadzić materiały pod budowę kościoła. Rozpoczęte prace kontynuował następca ks. Macieja Forysia – ks. Jerzy Sikora. Dzięki ofiarom wiernych, którzy z entuzjazmem zabrali się do pracy przy budowie kościoła, wzniesione zostały mury świątyni. Przez czas posługi ks. Sikory świątynia w Oleszkach wypiękniała. Otynkowano i pomalowano wewnętrzne mury, zamontowano okna, nagłośnienie, ułożono marmurową posadzkę. Od 1 grudnia 2003 r. prace kontynuował ks. Bogusław Koper.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *