Parafia PAŁECZNICA, Św. Jakuba Starszego Ap.

parafia

Adres:
32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 10
tel. 41-384-80-13

Proboszcz:
ks. Bogdan Pasisz, ur. 1958 (Skorzeszyce), wyśw. 1983, mian. 2008

Rys historyczny:
Choć pierwsza wzmianka o istnieniu parafii jest z 1326 r., to musiała ona powstać znacznie wcześniej, skoro w tym czasie istniał już dekanat pałecznicki. Nie wiadomo czy wspomniany przez Długosza w Liber Beneficjorum kościół z białego kamienia (alba lapide) był pierwotną świątynią, czy może już drugim z kolei obiektem.

Diecezja: Diecezja kielecka

Dekanat: Dekanat skalbmierski

W II poł. XV w. na pewno był w Pałecznicy kościół murowany, przebudowany prawdopodobnie w końcu XVII w. i ponownie konsekrowany przez bpa Stanisława Szembeka w 1695 r. Zmiany reformacyjne w Pałecznicy były długotrwałe, obejmując okres ponad 100 lat (zbór powstał w 1550 r., gdy wieś należała do Stanisława Lasockiego. Kościół przekształcono na zbór w 1553 r., w 1557 r. odbył się tu zjazd, a w 1568 r. – synod). Poszczególne etapy powstawania świątyni zatarły się podczas połączonej z rozbudową restauracji z roku 1826. W 1882 r. została położona nowa posadzka.

Liczne przebudowy sprawiły, że trudno w pałecznickim kościele doszukać się jednolitych cech stylowych. Szerszą prostokątną nawę kończy prezbiterium. Do nawy dobudowano dwie kaplice, od północy i od południa, obecnie pod wezwaniem św. Antoniego i św. Maksymiliana Kolbego. Od zachodu do nawy przylega wieża ze stromym, ostrołukowym hełmem. Wystrój wnętrza jest w większości barokowy. Ołtarze – główny i dwa boczne oraz ołtarz w kaplicy pochodzą z ok. 1700 r. W ołtarzu głównym – obraz Ukrzyżowania, w bocznych – św. Jakuba Ap. i obraz NMP. Tęcza z Chrystusem i aniołami między prezbiterium, a nawą. Na placu przykościelnym – dwie figury z początku XX w. 

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *