Parafia PYZDRY par. pw. Narodzenia NMP

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Diecezja: Archidiecezja gnieźnieńska

Dekanat: Dekanat zagórowski

PYZDRY par. pw. Narodzenia NMP

Dekanat zagórowski

62-310 Pyzdry

ul. Kaliska 25
tel: 63 276 81 72
e-mail: zagorow4@parafie.org.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Ryszard KOPCZYŃSKI
Wikariusz: ks. Paweł HACZYŃSKI
Rezydent: ks. Grzegorz BRYGMAN
Mieszka w parafii: ks. Lech MUSIELSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:45, 10:30, 12:00, 16:00
Dni powszednie: 7.30, 17.00 (czas letni), czas zimowy (7.30, 17.00)

Rys historyczny

Świątynia w Pyzdrach wzmiankowana była po raz pierwszy w 1265 roku. Po zniszczeniu i ograbieniu jej przez Krzyżaków w 1331 roku przystąpiono do budowy nowego kościoła z wykorzystaniem ocalałych murów poprzedniego obiektu, a jego fundację przypisuje się królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Obecna świątynia powstała prawdopodobnie w 2. połowie XV wieku w stylu późnogotyckim i zapewne w tym czasie po stronie zachodniej dobudowana została masywna wieża na planie kwadratu z kruchtą w przyziemiu, nakryta niegdyś ostrosłupowym dachem, obecnie zwieńczona krenelażem. W 1519 roku biskup poznański Jan Lubrański podniósł farę do rangi kolegiaty. Na przestrzeni wieków kościół wielokrotnie niszczony był przez pożary. W 1768 roku, po kolejnej pożodze, został odnowiony i nastąpiła barokizacja jego wnętrza. Gruntowna restauracja miała też miejsce w latach 1865-1870. Świątynia w Pyzdrach posiada obecnie formę trójnawowej bazyliki, murowana jest z cegły, częściowo w wątku wendyjskim (zachowanym w nawie głównej) i częściowo gotyckim. Posiada węższe, zamknięte wielokątnie prezbiterium, po którego przeciwnych stronach znajdują się zakrystie. Bryła jest zwarta, opięta szkarpami. W zakrystii południowej zachowało się gotyckie sklepienie krzyżowo-żebrowe z kamiennymi wspornikami i zwornikiem ozdobionym wyobrażeniem Baranka. Wnętrze kościoła zbarokizowano podczas remontu po pożarze w 1786 roku. Posiada głównie współczesne wyposażenie, w końcu XIX wieku na sklepieniu powstała polichromia wykonana przez arch. Aleksandra Przewalskiego z Kalisza. Z dawnych zabytków zachowały się m.in.: późnogotycka kropielnica kamienna, krucyfiks z 1. ćw. XVI wieku oraz barokowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego z XVI wieku

Święto patronalne:
Narodzenie NMP, 8.09

Inne kościoły i kaplice:
kościół pofranciszkański pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Pyzdrach
kaplica filialna pw. MB Częstochowskiej w Górnych Grądach
kaplica filialna pw. MB Fatimskiej w Rudzie Komorskiej
kaplica cmentarna pw. NSPJ w Pyzdrach