Parafia RADKOWICE, Matki Bożej Częstochowskiej

parafia

Adres:
27-225 Pawłów, Radkowice nr 5a
tel. 41-272-19-75

Proboszcz:
ks. Cezary Lerka, ur. 1963 (Kielce, Św. Józefa Rob.), wyśw. 1990, mian. 2006

Rys historyczny:
W 1962 r. utworzono w Radkowicach samodzielny ośrodek duszpasterski. W tym czasie przeniesiono tu z Miedzierzy (gm. Mniów) zabytkowy drewniany Kościółek. Wybudowany w 1621 r. z fundacji Stanisława Przerębskiego, starosty opoczyńskiego i radoszyckiego, podlegał pod parafię w Radoszycach. Z czasem jednak został opuszczony  i zaniedbany. W 1864 r. Kościół ten stał się Świątynią parafialną, ale wkrótce okazał się za mały. Na początku XX w. obok drewnianego Kościółka wzniesiono nową murowaną świątynię. Zabytkowy obiekt niszczał, aż w 1957 r. mieszkańcy Radkowic go odkupili i przenieśli do swojej miejscowości. Montaż budowli trwał kilka lat. Prace zakończono w 1962 r., a rok później Kościółek został poświęcony. Parafię w Radkowicach erygowano8 czerwca 1973 r. Nową wspólnotę wydzielono z parafii Tarczek i Świętomarz.

Diecezja: Diecezja kielecka

Dekanat: Dekanat bodzentyński

W latach 1986–1994 Świątynię poddano gruntownej renowacji. Odnowiono wnętrze, a zabytkowym ołtarzom i rzeźbom przywrócono dawny blask. W kościele są trzy barokowe ołtarze: główny z obrazami Matki Bożej z Dzieciątkiem i Przemienienia Pańskiego, oraz boczne – Św. Barbary i Św. Rozalii. Zachowały się oryginalne szybki okienne z malowidłami ludowymi oprawione w ołów. Na szybach znajdują się m.in. przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem, Św. Stanisława i Św. Anny Samotrzeć, a także dawne herby.

Czy wiesz, że…
Kościółek z Miedzierzy został przeniesiony dzięki staraniom poetki Wandy Pomianowskiej. Urodzona w Warszawie, pokochała region Świętokrzyski i tu w Radkowicach spędziła najpracowitsze lata swojego życia. Ta bohaterska kobieta w czasie II wojny Światowej należała do konspiracji. Była łączniczką oddziału partyzanckiego dowodzonego przez „Ponurego” i „Nurta”. Po wojnie musiała ukrywać się przed UB, a w stanie wojennym została internowana w kieleckim areszcie. W pobliżu dworku Wandy Pomianowskiej rośnie okazały wiąz górski. Liczące sobie blisko 300 lat drzewo o wysokości ok. 25 m i obwodzie pnia ponad 4,5 m niestety usycha. Proces ten – jak twierdzą okoliczni mieszkańcy – rozpoczął się po śmierci poetki, która zmarła 3 grudnia2003 r. i została pochowana na radkowickim cmentarzu.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *