Parafia Siedliszcze, pw. NMP Częstochowskiej

parafia

Diecezja: Archidiecezja Lubelska

Dekanat: Dekanat siedliski

Wezwanie: NMP Częstochowskiej
Liczba wiernych: 3742
Erygowana: 1907 rok
Odpust: MB Częstochowskiej – niedziela po 26.08
Msze święte: niedziele i święta: 8, 9, 17
Anusin: 10:30
dni powszednie: 7, 7:30
Kancelaria: czynna codziennie 8 – 10
w niedziele po mszach św.
Adres: ul. Kościelna 1
22-130 Siedliszcze
Telefon:
Księża : Brogowski Jacek Stanisław
Makara Tomasz Paweł
Historia parafii: Na pocz. XX w. staraniem wikariusza par. Pawłów, ks. Wacława Krasuskiego, wybudowano tymczasową kaplicę drewnianą przy ul. Łęczyńskiej ( obecnie Szpitalna ) pw.św. App Piotra i Pawła. Równocześnie wzniesiono plebanię ( obecnie mieści sie w niej szpital ) i założono cmentarz grzebalny. W 1907 r. bp Franciszek Jaczewski erygował parafię. Granice jej były bardziej rozległe niż dzisiaj ( po II wojnie światowej powstała z parafii nowa jednostka kościelna – Wola Korybutowa ). Poprzednio w Siedliszczu istniała par. grekokatolicka, ufundowana przez Wojciecha Węglińskiego w 1764 r. W 1875 zostala ona zamieniona na prawosławną. Urząd Ziemski w Chelmie w 1919 r. przekazał par. rzymskokatolickiej w SiIedliszczu dawną cerkiew prawosławną, plebanię oraz 9 mórg ziemi ( poprzednio par. posiadała już 14 mórg ).
W życiu religijnym par. wielką rolę odegrały organizacje i stowarzyszenia katolickie, bardzo aktywne w okresie międzywojennym. W latach 1875-1945 na terenie par. zamieszkiwali prawosławni ( oprócz cerkwi w Siedliszczu posiadali od 1908 r.świątynię w Mogielnicy, rozebraną przez rząd w 1938 r.) W Siedliszczu posiadają dom modlitwy świadkowie Jehowy.
Do 1992 r. par. wchodziła w skład dek. Chełm-Zachód, po czym od 31 sierpnia powołana została do roli parafii dziekańskiej. Archiwum par. jest prowadzone od 1909 r. Są tu księgi metrykalne, wizytacje biskupie i dziekańskie oraz kronika. Cmentarz grzebalny, założony w 1909 r. zostal znacznie powiększony po II wojnie świątowej ( używany jest także dawny cmentarz prawosławny). W 1989 r. na zasadzie wymiany gruntów z Urzędem Gminy w Siedliszczu, powiększono cmentarz grzebalny. Teren jednak wymaga ogrodzenia.
W pierwszych latach istnienia parafii nabożenstwa odbywał się w tymczasowej drewnianej kaplicy. Obecny kościół pw. MB Częstochowskiej został wybudowany w 1904 r. jako cerkiew prawosławna ( wzniesiono ją na miejscu dawnej świąytni grekokatolickiej ). W 1919 r. cerkiew przekazano par. rzymskokatolickiej. Została ona poddana odpowiedniej przeróbce. Obecny kościół wyglądem nie odpowiada pierwotnemu. W 1958 r. rozpoczęto jego rozbudowę wg planu inż. Czesława Gawdzika z Lublina ( budowa kierował inż. Kisielewski z Chełma ). Dobudowano nawę, na skutek czego świątynię powiększono dwukrotnie, jej poświęcenia dokonał 1.11.1974 r. bp Edmund Ilcewicz ( 30.08.1958 gotowa część budowy została poświęcona przez dziekana chełmskiego, ks. Mariana Peryta. W latach 1988-99 dotychczasowa bryła kościoła została architektonicznie ujednolicona wg projektu inż. architekta Andrzeja Zabiegi z Tomaszowa Lub. i Tadeusza Dobrowolskiego, inż. konstruktora z Chełma, a zatwierdzonego przez Komisję Budowlaną Kurii Biskupiej w Lublinie. Jest nowa konstrukcja dachowa i kościół przykryty bachą miedzianą, ściany i wieża pokryte tynkiem szlachetnym. Nowa wieża nad frontonem kościoła i dwa boczne wejścia z podcieniami. Wewnątrz boczna nawa połączona z główną nawą łukowymi przejściami. Sufit wyłożony boazerią lamperiową także drewnianą. Powiększono powierzchnię chóru. Ołtarz główny na zasadzie tryptyku: obok obrazu MB Częstochowskiej obrazy św. Maksymiliana Kolbe i św. Brata Alberta Chmielowskiego. W oknach witraże. Obok kościoła dostosowana stylowo dzwonnica murowana przykryta blachą miedzianą z 3 dzwonami.
Kościół:
Miejscowości: Anusin, Brzeziny, Chojeniec w., Chojno Nowe I, Chojno Stare, Dobromyśl, Gliny kol., Janowica, Kamionka, Lipówki, Majdan Zahorodyński, Marynin, Mogielnica, Siedliszcze kol., Siedliszcze os., Siedliszcze w., Stasin Dolny, Zabitek,

źródło: https://archidiecezjalubelska.pl/parafia/?id=102320

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *