Parafia Stężyca, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

parafia

Diecezja: Archidiecezja Lubelska

Dekanat: Dekanat krasnostawski

Wezwanie: Podwyższenia Krzyża Świętego
Liczba wiernych: 661
Erygowana: 1925 rok
Odpust: Podwyższenia Krzyża Św. – niedziela przed lub po 14.09
Msze święte: niedziele i świeta: 8.00 i 10.00
DPS – 11.30
dni powszednie: 17.00 – czas letni
16.00 – czas zimowy
Kancelaria:
Adres: Stężyca Nadwieprzańska 9
22-300 Krasnystaw
Telefon: 82 570 22 28
Księża : Bratek Adam Stanisław
Historia parafii: W Polsce przedrozbiorowej i w XIX w. w Stężycy istniała parafia grekokatolicka. W czasie kasaty unii zamieniono ją na prawosławną, która istniała do I wojny światowej. Unitów siłą zmuszono do porzucenia kościoła katolickiego. W 1915 r. duchowny prawosławny opuścił teren Polski, a cerkiew zamknieto. Kiedy w 1921 r. świątynię oddano katolikom, zaczęli do niej dojeżdzać księża z Krasnegostawu. Par. rzymskokatolicką erygował bp Marian Fulman 14.08.1925 r. W jej skład weszły wioski poprzednio należące do par. łacińskiej w Krasnymstawie. Dwie wsie – Bzite, Wincentów- po pewnym czasie ponownie przyłączono do Krasnegostawu. Par. włączono do dek. Krasnystaw, później Krasnystaw-Zachód. Została uposażona w ziemię uprawną i łąkę o powierzchni 15 ha. Cmentarz grzebalny założono dopiero w 1945 r., 25.05.1950 r. poświęcił go bp Z. Goliński. Poprzednio istniał jedynie cmentarz prawosławny. Staraniem piewrszego proboszcza rzymskokatolickiego – ks. Walentego Pomykało, zakupiono w Majdanie Krzywskim z par. Łopiennik drewniany budynek mieszkalny, który zaadaptowano na plebanię. Budynek gospodarczy z białej cegły wznieśli parafianie w 1975 r. z inicjatywy ks. Jerzego Dziewulskiego.
W listopadzie 1939 r. prawosławni siłą usunęli ks. katolickiego Jana Szczepana Orła, a kościół na nowo zamieniono na cerkiew. Taki stan rzeczy trwał do zakończenia II wojny światowej. Po wojnie, w 1945 r. do 1949 – pracował tu ks. proboszcz Bolesław Dobkowski, kaplan diec. łuckiej. Dzięki jego cierpliwej pracy zaczęła kształtować się wspólnota parafialna, którą umocił fakt założenia cmentarza rzymskokatolickiego w 1945 r. ( dotąd zmarłych grzebano w Krasnymstawie, a zmarłych prawosławnych przy kościele). W 1984 r. wzniesiono nową piętrową plebanię. W archiwum par. przechowywane są m.in.: kronika par., księgi metrykalne od 1927 r., księga wizytacji kanonicznych od 1950 r.
Kościół:
Miejscowości: Stężyca kol., Stężyca Łęczyńska, Stężyca Nadwieprzańska,

źródło: https://archidiecezjalubelska.pl/parafia/?id=101831

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *