Parafia STOPNICA – KĄTY STARE, Św. Antoniego Padewskiego

parafia

Adres:
28-130 Stopnica, Kąty Stare nr 11
tel. 41-377-90-47

liczba mieszkańców: 1 310

Proboszcz:
ks. Jacek Szczygieł SCJ, mgr lic. teol., ur. 1972 (Kraków), wyśw. 1998, mian. 2020

Diecezja: Diecezja kielecka

Dekanat: Dekanat stopnicki

Dom zakonny:
Księża Sercanie
Kąty Stare 11
tel. 41-377-90-49

Rys historyczny:
Początki istniejącego tu klasztoru sięgają 1. poł. XVII w. Został on ufundowany przez Krzysztofa Ossolińskiego herbu Topór, wojewodę sandomierskiego (który wybudował także zamek Krzyżtopór) i jego żonę Zofię z Wojnicza Ciszkowską. Budowę kościoła w stylu barokowym pw. Św. Marii Magdaleny i Św. Franciszka z Asyżu wpierało wiele katolickich rodów szlacheckich. Klasztor wraz z kościołem został zniszczony w 1944 r., a odbudowany w okresie powojennym. Remont generalny klasztoru i przebudowę kaplicy przeprowadzono w latach 1979–1985. Odnowiono całe wnętrze kościoła, zabytkowy mur otaczający plac Świątyni, odrestaurowana została droga krzyżowa. Nową budowlą, o którą wzbogaciła się parafia, jest dzwonnica, gdzie znajduje się kaplica przedpogrzebowa. Parafia została erygowana 5 października 1986 r. przez bp. Stanisława Szymeckiego. Pasterz diecezji w ten sposób przychylił się do próśb wiernych oraz księży sercanów, którzy pracę duszpasterską prowadzili tu już od 1979 r., kiedy to przejęli klasztor od poprzednich wieloletnich gospodarzy – franciszkanów. W Świątyni znajduje się, cudownie ocalony z pożogi wojennej, obraz patrona parafii. Wizerunek Św. Antoniego został namalowany w 1943 r. przez ks. prof. Józefa Kaczmarczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obraz został powieszony w kościele, który rok później Niemcy wysadzili w powietrze. Mury Świątyni były tak grube, że dopiero po detonacji trzeciego ładunku hitlerowcy osiągnęli zamierzony cel. Świątynia została doszczętnie zniszczona, ocalał tylko obraz Świętego z Padwy.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *