Parafia SZCZEPANOWO par. pw. św. Bartłomieja Ap.

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Diecezja: Archidiecezja gnieźnieńska

Dekanat: Dekanat barciński

SZCZEPANOWO par. pw. św. Bartłomieja Ap.

Dekanat barciński

Szczepanowo

ul. ks. Michała Rólskiego 2

88-306 Dąbrowa
tel: 52 315 38 95
e-mail: barcin11@parafie.org.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Sebastian KOŁODZIEJCZYK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 9:15, 11:15, 18:00
Dni powszednie: 18:00

Rys historyczny

Parafia powstała w XIV wieku. Obecny murowany kościół (trzeci z kolei) wzniesiony został w stylu neoromańskim w 1848 roku. W XVIII wieku zbudowano drewnianą dzwonnicę, w której mieści się zabytkowy barokowy dzwon z roku 1770, pochodzący z warsztatu ludwisarskiego M. Petersilgego z Torunia. Świątynię konsekrowano w 1895 roku. Do zabytków należą: 3 barokowe ołtarze (koniec XVII w.), krucyfiks (XV w.), duży krucyfiks na ścianie bocznej (2. poł. XVII w.), chrzcielnica oraz monstrancja (1833 r.), kielich mszalny (koniec XIX w.), organy.

Święto patronalne:
św. Bartłomiej Ap., 24.08