Parafia SZEMBOROWO par. pw. św. Urszuli

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Diecezja: Archidiecezja gnieźnieńska

Dekanat: Dekanat strzałkowski

SZEMBOROWO par. pw. św. Urszuli

Dekanat strzałkowski

62-420 Strzałkowo

Szemborowo 46
tel: 63 275 90 29
e-mail: strzalkowo7@parafie.org.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Piotr KRÓL

Porządek Mszy św.

Niedziele: 9:00, 11:00
Dni powszednie: 18:00 (czas letni); 17:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Parafia erygowana około 1640 roku, ale pierwszy drewniany kościół wystawiono w Szemborowie już w XV wieku za czasów Władysława Warneńczyka lub Kazimierza Jagiellończyka. Świątynia ta spłonęła w 1670 roku. 20 lat później, dzięki staraniom dziedzica Stanisława Rydzyńskiego, stanął kolejny drewniany kościół, który przetrwał do początków XIX wieku. W latach 1818-1823 nową świątynię (mur pruski) wznieśli parafianie. Obecny kościół wybudowano w latach 1905-1907 dzięki staraniom ks. Edmunda Konarskiego. Jego konsekracji dokonał bp Wilhelm Kloske – sufragan gnieźnieński w 1919 roku. Jest to obiekt murowany, na planie krzyża greckiego, w stylu zbliżonym do barokowego, posiada prezbiterium zamknięte trójbocznie. Do nawy przylega kwadratowa wieża nakryta baniastym hełmem, a do prezbiterium salka parafialna z charakterystycznym hełmem cebulastym i zakrystia. We wnętrzu ołtarz główny z barokowym XVII-wiecznym obrazem patronki parafii – św. Urszuli, na belce tęczowej XVII-wieczna Grupa Ukrzyżowania, drewniana rokokowa chrzcielnica z 2. połowy XVIII wieku. Nieopodal kościoła stoi okazały, klasycystyczny grobowiec rodziny Seweryna Chrzanowskiego – właściciela dóbr rycerskich w Stanisławowie, obok inne grobowce – Chrzanowskich i Mościckich, a także krzyż misyjny z tablicą pamiątkową z 2007 roku.

Święto patronalne:
św. Urszula, 21.10
MB Częstochowska, 26.08