Parafia WROCIMOWICE, Św. Andrzeja Ap.

parafia

Adres:
32-107 Radziemice, Wrocimowice 56
tel. 41-384-40-56

Proboszcz:
ks. Ryszard Witek, KHW, ur. 1957 (Giebło – diec. sosnowiecka), wyśw. 1983, mian. 1998

Rys historyczny:
Osada Wrocimowice ze Średniowiecznymi korzeniami, o której wspominają źródła kronikarskie Długosza, Ściśle splotła swoje losy z zakonem miechowitów. Ze wzgórza we Wrocimowicach zaś, na którym stoi Świątynia parafialna Św. Andrzeja Apostoła, rozciąga się piękna panorama na Racławice – historyczne miejsce zwycięstwa Tadeusza Kościuszki w 1794 r. O bitwie przypominają także mogiły kosynierów na miejscowym cmentarzu. Pierwsze informacje o parafii i kościele pochodzą z 1326 r. Drugi Kościół – jak informują niektóre źródła – wybudował (jako wotum za zwycięstwo w wielkiej bitwie pod Grunwaldem króla polskiego) miejscowy dziedzic Marcin Wrocimowski herbu Półkozic, chorąży krakowski. Rozwój parafii związany jest z datą 1593 r., kiedy to Mikołaj Koryciński, właściciel Wrocimowic, przekazał je kard. Andrzejowi Batoremu, administratorowi biskupstwa warmińskiego i prepozytowi miechowitów. Osada przeszła pod zarząd miechowitów, którzy wybudowali tu swój dwór i budynki parafialne. Miejscowa parafia musiała być ważna dla zakonu, skoro długie lata, aż do 1742 r., proboszczem był tu ks. Dembian Dembiński, doktor filozofii i doradca Kapituły Generalnej Miechowitów. Jego następca, Paweł Józef Zaczyński, podjął decyzję o wybudowaniu nowej większej i okazalszej Świątyni. W 1748 r. ks. dr Jakub Radliński rozpoczął budowę, która trwała do 1756 r. W 1887 r. bp Tomasz Kuliński poświęcił Świątynię. Orientowany Kościół zbudowany został na planie prostokąta, a jego nawę główną budują cztery przęsła. W głównym rokokowym ołtarzu umieszczono obrazy z XIX w.: Wniebowstąpienia Pana Jezusa oraz patrona parafii Św. Andrzeja. Po przeciwnej stronie – wizerunek Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Przemienienia Pańskiego. Na transepcie ołtarz Męki Pańskiej z wizerunkiem Św. Jana Kantego na zasuwie, oraz ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej z obrazem z XV w. Boczne rokokowe ołtarze powstały w 2. poł. XVIII w. Znajdują się w nich obrazy Św. Jana Chrzciciela i Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Zabytkową wartość przedstawia także krucyfiks, rokokowa ambona i konfesjonały. W latach 1977–1994 przeprowadzono generalny remont kościoła i prace konserwatorskie.

Diecezja: Diecezja kielecka

Dekanat: Dekanat słomnicki

Czy wiesz, że…
Marcin herbu Półkozic, zmarły w 1442 r. chorąży krakowski, wsławił się udziałem w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. W czasie bitwy ocalił chorągiew króla polskiego, którą chcieli zdobyć Krzyżacy, nacierający na Jagiełłę. O fakcie tym wspominali zarówno Józef Ignacy Kraszewski, jak i Henryk Sienkiewicz. Do dziś o bohaterstwie Marcina przypomina krzyż, który ustawiono na wzgórzu za kościołem, w miejscu, gdzie kiedyś stał jego dwór.

Odpusty: Św. Andrzeja Apostoła – 30 listopada
MB Szkaplerznej – 16 lipca

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *