Parafia WRZEŚNIA par. pw. św. Kazimierza Królewicza

parafia

Podstawowe informacje o parafii

Diecezja: Archidiecezja gnieźnieńska

Dekanat: Dekanat wrzesiński II

WRZEŚNIA par. pw. św. Kazimierza Królewicza

Dekanat wrzesiński II

62-300 Września

ul. Słupska 25
tel: 61 436 26 77
e-mail: 2wrzesnia5@parafie.org.pl
www: strona parafii

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Dariusz KOZŁOWSKI
Wikariusz: ks. Artur BARTKOWIAK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00; Bierzglinek: 17:00
Dni powszednie: 7:00, 18:00

Rys historyczny

Parafię we Wrześni powołał kard. Józef Glemp. Początkowo liturgia odbywała się w tymczasowej drewnianej kaplicy, w krótkim czasie powstał też dom katechetyczny wraz z plebanią. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się 14 kwietnia 1996 roku, a jego uroczystej konsekracji dokonał abp Henryk Muszyński 18 września tego samego roku. Świątynia jest murowana, posiada nowoczesną formę architektoniczną, do korpusu przylega wysmukła wieża kryta miedzianym hełmem, w której w 1998 roku zawieszono trzy dzwony, a w 2001 roku zamontowano elektroniczny zegar z czterema kwadratowymi tarczami. Wnętrze kościoła dość nietypowe, gdyż znajdują się w nim cztery rzędy ławek – każdy pod innym kątem. Lewą stronę prezbiterium zdobi 7 fresków ilustrujących życie św. Kazimierza oraz znajdujący się w jego centrum obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Po prawej stronie ołtarza usytuowane jest tabernakulum w formie tablic Dziesięciu Przykazań z okalającą je ozdobą w postaci gorejącego krzewu. Okna świątyni upiększają witraże: nad wejściem głównym widnieje ogromny okrągły witraż o średnicy ponad 22 m z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Inne witraże ukazują świętych pańskich. W 2006 roku we wnęce kościoła odsłonięty został pomnik św. Jana Pawła II, jako wotum dziękczynne parafian w pierwszą rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Święto patronalne:
św. Kazimierz Królewicz, 4.03

Inne kościoły i kaplice:
kaplica filialna pw. Świętej Rodziny w Bierzglinku