Użranki – Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

parafia

Msze Święte:

Niedziela – 10:00

Adres:

Użranki 12, 11-700 Mrągowo

strona www

Diecezja: Diecezja ełcka

Dekanat:

Rys historyczny: Kościół w Użrankach został wybudowany w 1895 r. i był własnością kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego. Parafię pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Użrankach powołał do istnienia w 1990 r. Bp. Edmund Piszcz, Biskup Warmiński. Kościół był nadal własnością protestantów a katolicy korzystali z kościoła na zasadzie najmu. W 1994 r. kościół przeszedł w posiadanie wspólnoty katolickiej. W 1997 r. przeprowadzono gruntowny remont dachu i wnętrza kościoła. Do 2002 r. opiekę nad kościołem i wspólnotą katolicką w Użrankach sprawowali Księża Salwatorianie, następnie została przekazana pod opiekę księży diecezjalnych.
Wyposażenie: Świątynia murowana z cegły czerwonej w stylu neogotyckim, kryta dachówką, na prezbiterium znajduje się posoborowy ołtarz, obok umieszczona jest koszowa ambona. W ołtarzu bocznym z lewej strony znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego i figura Matki Bożej Fatimskiej, natomiast w ołtarzu bocznym po stronie prawej umieszczony jest wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej.
Odpusty: św. Ap. Piotra i Pawła – 29 czerwca
Księgi parafialne: od 1990
Telefon: 604 058 245

Mapa