Zadroże, Parafia pw. św. Marcina

parafia

Informacje na temat Zadroże, Parafia pw. św. Marcina

Diecezja: Diecezja sosnowiecka

ZADROŻE
PARAFIA PW. ŚW. MARCINA
ZADROŻE 78
32 – 353 TRZYCIĄŻ
TEL. 12 389 40 72

< alt="" height="438" src="/files/images/zadroze.jpg" width="658"/>

 

Liczba mieszkańców: 2 706

Rys historyczny:

Parafia pw. św. Marcina w Zadrożu została ustanowiona prawdopodobnie w 1275 r. Pierwsze wiadomości o wsi zapisane zostały w dokumencie księcia Bolesława Wstydliwego z 1261 r. Władca uposażył w dobra wsi zakon Sióstr Klarysek z Zawichostu (przeniesiony do klasztoru w Grodzisku, a następnie do Krakowa). Z zachowanych dokumentów archiwalnych wynika, że siostry Klaryski oddały wieś Zadroże w dożywotnie użytkowanie Janowi Długoszowi, w zamian za ufundowanie ołtarza w krakowskim klasztorze. W czasie lokacji wsi na prawie czynszowym w 1271 r. istniał tam drewniany kościół, który nie dotrwał do czasów współczesnych.

Obecna świątynia (piąta z kolei), wybudowana została w latach 1907-1908, a jej uroczystego poświęcenia (konsekracji) 1 czerwca 1922 r. dokonał biskup kielecki Augustyn Łosiński.

We wnętrzu na uwagę zasługuje wśród licznych zabytków wyposażenia m.in. gotycko-renesansowe skrzydła tryptyku ze świętymi, barokowe krucyfiksy, chrzcielnica oraz datowany na XVI w. obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej także Łaskawą.

Na terenie parafii, w latach 2003-2011, z inicjatywy wiernych i ks. Kazimierza Ostrowskiego, wybudowano kaplicę filialną pw. św. Kazimierza w Wielmoży, według projektu Romualda Maliny oraz wyposażenia wnętrza Jana Funka. Pobłogosławił ją 4 marca 2011 r. biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Do parafii należą:

Miejscowości: Milonki, Wielmoża, Zadroże

Kaplice filialne:

Kaplica pw. św. Kazimierza w Wielmoży

Święto patronalne (odpust parafialny):

11 listopada – św. Marcina

24 maja – NMP Wspomożycielki Wiernych (Matki Bożej Pocieszenia)

Msze święte:

W niedziele godz.: 7.30, 9.00 (Wielmoża), 10.15, 12.00, 18.00 (zimą 16.00)

W święta godz.: 7.30, 9.00, 10.15, 18.00 (zimą 16.00)

W dni powszednie godz.: 18.00 (zimą l6.00)

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Roman Patyk

Wikariusz: ks. Michał Fucia

Poprzedni proboszczowie:

ks. Bogusław, ks. Bartłomiej Borówka, ks. Wojciech Jezierski, ks. Kazimierz Rajchlewicz, ks. Michał Karol Oleksa, ks. Maciej Bodzański, ks. Walenty Głodkowski, ks. Michał Jan Kanty Gołębiowski, ks. Stanisław Jarzębski, ks. Jan Nepomucen Koszewski, ks. Jakób Fornalski, ks. Edmund Kostkowski, ks. Władysław Gielniewski, ks. Tomasz Knap, ks. Wacław Jabłoński, ks. Feliks Pasierbiński, ks. Józef Płaza, ks. Władysław Ogonowski, ks. Kazimierz Ostrowski

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

ks. Robert Piega, s. Marzena Michalczyk (duchaczka)

Strona internetowa:

http://www.parafiazadroze.org/

 

 źródło: https://diecezja.sosnowiec.pl/252,-zadroze,-parafia-pw.-sw.-marcina

Rekomendowane artykuły