Żytkiejmy – Parafia pw. Św. Michała Archanioła

parafia

Msze Święte:

8:30
10:00 (Skajzgiry)
12:00
Dni powszednie:  17:00 (czas zimowy); 18:00 (czas letni)

Adres:

Konopnickiej 10, 19-504 Żytkiejmy

strona www

Diecezja: Diecezja ełcka

Dekanat:

Rys historyczny: Parafia od 1957 roku była tylko samodzielnym wikariatem, erygowana kanonicznie została 20 kwietnia 1972 roku przez J.E. ks. Biskupa, ordynariusza Diecezji Warmińskiej. Mieszkańcom Żytkiem narzucono podczas reformacji wyznanie ewangelickie. Parafia ewangelicka została założona w roku 1579. W tym też czasie zbudowano kościół ewangelicki, który gruntowanie odnowiono i przebudowano w roku 1879. W XIX wieku osiedliła się tu ludność katolicka. Opiekowali się nią kapłani z Olecka i po roku 1853 kilka razy w roku odprawiali dla niej Mszę św. w domach prywatnych, prywatnych potem w kaplicy poświęconej Zwiastowaniu Maryi Pannie. Po drugiej wojnie światowej napłynęli tu w większej ilości katolicy, którzy przejęli kościół ewangelicki. Kościół parafialny został wzniesiony z kamienia w XVI wieku, obecny wygląd nadano mu po przebudowie w drugiej połowie XIX wieku. Do 1945 roku kościół spełniał funkcję świątyni ewangelickiej. Od 1946 został poświęcony dla kultu katolickiego. Od 1952 roku przy kościele w Żytkiejmach zamieszkał na stałe kapłan. Utworzono stały wikariat parafii Dubeninki. Już od 1956 roku prowadzone są księgi chrztów, małżeństw i zgonów. Parafię erygowano kanonicznie 20 kwietnia 1972 roku.
Wyposażenie: Kościół nie posiada stylu i jest budowlą halową bez wyodrębnionego prezbiterium, bez wieży, z niewielką kruchtą. Wnętrze świątyni odpowiada posoborowym normom liturgicznym. Nawę świątyni wypełniają dwa rzędy ławek dębowych. Cztery konfesjonały, ozdobę wnętrza stanowią ołtarze i ambona, wykonane w drewnie, a także 16 witraży i stacje drogi krzyżowej. Ołtarzy, wykonanych w stylu przypominającym barok jest 3. W nastawie głównego ołtarza mieści się obraz świętego Michała Archanioła, patrona Kościoła. Na zapleczu ołtarza głównego znajduję się zakrystia, jest przybudówką składającą się z dwóch niewielkich pomieszczeń.
Odpust: św. Michała Archanioła – 29 września
Księgi parafialne: od 1957, kronika parafialna od 1996 r.
Telefon: (0-87) 615-97-13

Mapa